Palvelut / Service

TOIMISTON ASIAKASPALVELUT / KANSLIETS KUNDBETJÄNING / THE OFFICE´S PUBLIC SERVICE

Museon toimisto- ja arkistorakennuksessa (Raatihuoneenkatu 21) palvellaan tutkijoita ja muita kävijöitä ma-pe 9-16. Käyntiaika on sovittava etukäteen. Yhteystiedot löytyvät sivulla ”Henkilökunta”. Yleiset tiedustelut: 040 838 0556

I museets kansli- och arkivbyggnad (Stadshusgatan 21) betjänas forskare och andra besökare mån-fre 9-16. Besökstiden bör reserveras på förhand. Kontaktuppgifter hittas på sidan ”Personal”. Allmänna frågor: 040 838 0556

In the Office and Archive Building (Raatihuoneenkatu 21) researchers and other interested acquire service Mon-Fri 9-16. An appointment is required on forehand. Contact information can be found on page ”Staff”. General questions: 040 838 0556.

 

TERVETULOA KONKKARONKKAAN! / VÄLKOMMEN TILL KONKARONGEN!

Holmin talon alakerrassa toimii eri jaksoissa kokeellinen työpajatila – KONKKARONKKA. Tilassa järjestetään museon työpajatoimintaa koulu- ja päiväkotiryhmille, senioritoimintaa, erilaisia yleisötilaisuuksia, konsertteja ja luentoja. Tämän lisäksi museon aukioloaikoina tulee esillä olemaan aina jotakin museokävijöille mieleistä tehtävää ja puuhattavaa – ikään katsomatta. Työpajatilassa voi itse kokeilla 1700-luvun elämäntapoja ja sen ajan uutuuksia. Kaikki esillä olevat huonekalut ja esineet ovat kävijöitä varten: niitä saa ja pitääkin koskea ja käyttää!

KONKARONGEN, den upplevelserika verkstaden, finns tidvis i Holmska gårdens nedre våning. I utrymmet ordnas verkstäder för skol- och daghemsgrupper, seniorverksamhet, olika evenemang för allmänheten, konserter och föreläsningar. Då museet är öppet erbjuds i KONKARONGEN alltid givande uppgifter och sysselsättning för besökare i olika åldrar. Alla möbler och föremål i utrymmet finns där med tanke på besökaren; de är till för att röras och användas!

 

PERHEET, PÄIVÄKODIT, KOULUT JA SENIORIT MUSEOSSA / FAMILJER, DAGIS, SKOLOR OCH SENIORER I MUSEETopastus

Porvoolaisille koululaisille pidetään oppitunteja museossa. Museo osallistuu koulujen projekteihin, erilaisiin teemapäiviin, valmistaa oppimateriaalia ja pienoisnäyttelyitä. TET-harjoittelijat voivat saada harjoittelupaikan museossa.

Porvoon museo on mukana suunnittelemassa Porvoon Kulttuurikoulua. Tarkoituksena on tarjota kaikille koululaisille mahdollisuus tutustua kulttuurin eri aloihin kuten historiaan, kuvataiteeseen, musiikkiin, tanssiin ja käsityöhön. Hankkeessa ovat mukana myös Porvoon kaupungin koulutoimi ja kulttuuritoimi, Porvoon taidekoulu sekä Porvoon musiikkiopisto.

Holmin talon alakerrassa toimii eri jaksoissa kokeellinen työpajatila – KONKKARONKKA. Tässä tilassa järjestään työpajatoimintaa koulu- ja päiväkotiryhmille, senioritoimintaa, erilaisia yleisötilaisuuksia, konsertteja ja luentoja. Tämän lisäksi museon aukioloaikoina tulee esillä olemaan aina jotakin museokävijöille mieleistä tehtävää ja puuhattavaa – ikään katsomatta. Kokeellisen työpajatilan ensisijaisena kohderyhmänä ovat porvoolaiset päiväkotiryhmät ja koululaiset, joille Porvoon museon työpajatoiminta on ilmaista. Kts. Konkkaronkan ohjelma museon ”Tapahtumat”-sivulta (http://www.porvoonmuseo.fi/?page_id=126)

Tiedustelut: museolehtorit Hannele Tenhovuori (kulttuurihistoria) puh. 040 543 5424 ja Margaretha Jämbäck (taidehistoria) puh. 0400 407 475

I museet hålls lektioner för skolelever från Borgå. Museet deltar i skolornas projekt, olika temadagar, framställer undervisningsmaterial och miniutställningar. Prao-elever kan göra sin yrkeslivsorientering i museet.

Borgå museum deltar i planeringen av Borgå kulturskolas verksamhet. Målet är att erbjuda alla elever en möjlighet att bekanta sig med olika former av kultur så som historia, bildkonst, musik, dans och hantverk. Med i projektet är också Borgå stads skolväsende och kulturtjänst, Borgå konstskola samt Borgå musikinstitut.

I Holmska gårdens bottenvåning fungerar tidvis en experimentell verkstad – KONKARONGEN. I lokalen ordnar museet verkstäder för skol- och dagisgrupper, seniorverksamhet, olika evenemang för allmänheten, konserter och föreläsningar. Under museets öppettider bjuds alltid museibesökarna, oberoende av ålder, på någonting trevligt och intressant i utrymmet. Den experimentella verkstadens viktigaste målgrupp är dagisbarn och skolelever från Borgå – för dem är verksamheten avgiftsfri. Se Konkarongens program på sidan om museets ”Evenemang” (http://www.porvoonmuseo.fi/?page_id=126)

Förfrågningar: museilektorerna Hannele Tenhovuori (kulturhistoria) Tfn 040 543 5424 och Margaretha Jämbäck (konsthistoria) Tfn 0400 407 475