Onnistunut vierailu / Ett lyckat besök / A successful visit

Haluamme, että museossa on turvallista vierailla myös pandemian aikana.

 • Muista desinfioida käsiäsi ennen ja jälkeen vierailun.
 • Huolehdithan turvaväleistä pienissä tiloissa.
 • Tiedosta, että voimme sallia vain rajoitetun määrän kävijöitä, joten on olemassa pieni riski, että joudutte odottamaan sisäänpääsyä (Vanha raatihuone 40 henk. ja Holmin talo 20 henk.). Ruuhkatilanteiden välttämiseksi on suositeltavaa että vierailevat isohkot ryhmät ennakkoilmoittautuvat.

Vi vill att det skall vara tryggt att besöka museet också under pandemitiden.

 • Minns att desinficera händerna före och efter besöket.
 • Håll koll på avståndet till de övriga besökarna i små utrymmen.
 • Var medveten om att endast ett begränsat antal besökare tillåts i utställningslokalerna, så en kort väntetid är möjlig innan ni släpps in (Gamla rådhuset 40 pers. och Holmska gården 20 pers.). För att undvika trängsel är det önskvärt att större grupper förhandsanmäler sig.

We hope that a visit in our museum will be safe for everyone also during the pandemic.

 • Please remember to disinfect your hands before and after your visit.
 • Please respect the other visitors by keeping a safe distance in small localities.
 • Be aware that a restricted amount of visitors is permitted in our localities (Old Town Hall 40 visitors and Holm House 20 visitors). To avoid jams it is recommended that larger groups in advance inform the museum about their visit.

MAKSUTAVAT / BETALMEDEL / METHODS OF PAYMENT

Meillä käyvät maksutavaksi käteinen, pankkikortti, luottokortit Visa, Visa Electron ja Master Card, Smartum viiden euron yhdistetty liikunta- ja kulttuuriseteli, Smartum Visa sekä Museokortti (kortin voi myös uusia tai ostaa museon kassalta). Ryhmät voivat maksaa pääsymaksut ja mahd. opastusmaksut myös laskulla. Laskutuslisä on 6 €.

 

Hos oss kan besökaren betala kontant, med bankkort, kreditkorten Visa, Visa Electron och Master Card, samt med Smartums fem euros kombinerade motions- och kulttursedel, Smartum Visa och Museikort (kort kan också köpas eller förnyas hos oss). Grupper kan också faktureras för inträde och eventuell guidning. Faktureringstillägget är 6 €.

Accepted methods of payment are cash, bank card, credit cards Visa, Visa Electron and Master Card, Smartum 5-euro-Liikunta- ja Kulttuuriseteli ”culture voucher” and Smartum Visa are also accepted as well as the Museum Card (we also sell and renew Museum cards). Groups may also pay their entrance fees by invoice. Billing fee 6 €.

 

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY / GRATIS INTRÄDE / FREE ENTRANCE 

 • 0-17-vuotiaat / 0-17-åringar / 0-17 year olds
 • Porvoon koulu- ja päiväkotiryhmät (koko vierailu työpajoineen ja opastuksineen) / Borgås skol- och daghemsgrupper (hela besöket, inklusive verkstad och guidning) / School- and kindergarden groups from Porvoo (entrance, workshop and guided tours)
 • Ryhmien vetäjät ja kuljettajat / Gruppledare och chaufförer / Group leaders and drivers
 • Vammaisten avustajat / Ledsagare för handikappade / Assistants of disabled persons
 • Median edustajat lehdistökortilla / Personer med presskort / Press card holders
 • Museokortilla tai ICOM-kortilla / Personer med Museikort eller ICOM-kort / Museum card or ICOM card holders
 • Museoaiheiden opiskelijat (kulttuuri, taide & biologia) / Studerande i museiämnen (kultur, konst & biologi) / Students of culture, art or biology

 

RYHMÄVIERAILUT / GRUPPBESÖK / GROUP VISITS 

Huolehdithan turvaväleistä pienissä tiloissa! Kesällä 2020 näyttelytiloissa on sallittu vain rajoitetun määrän henkilöitä;  Vanha raatihuoneessa max. 40 henkilöä ja Holmin talossa max. 20 henkilöä Ruuhkatilanteiden välttämiseksi on suositeltavaa että myös omatoimisesti vierailevat isohkot ryhmät ennakkoilmoittautuvat.

Minns att hålla koll på avståndet till de övriga besökarna i små utrymmen! Under sommaren 2020 tillåts endast ett begränsat antal besökare i utställningslokalerna; i Gamla rådhuset max. 40 personer och i Holmska gården max. 20 personer. För att undvika trängsel är det önskvärt att också större grupper som besöker museet på egen hand förhandsanmäler sig.

Please respect the other visitors by keeping a safe distance! In summer 2020 the amount of visitors in the museum buildings is limited; in Old Town Hall max. 40 visitors and in Holm House max. 20 visitors. To avoid jams it is recommended that also larger self-directed groups in advance inform the museum about their visit.

 

On mahdollista vierailla myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Ylimääräinen avaamismaksu on arkisin 28 €/h ja pyhinä 56 €/h.

Det är möjligt att besöka museet också utanför de normala öppettiderna. Avgiften för extra öppethållning är 28 €/h på vardagar och 56 €/h på helgdagar.

It is possible to visit the Museum outside the normal opening hours. Our additional fee on Weekdays is 28 €/h and on Weekends and Holidays 56 €/h.

 

ESTEETÖN PÄÄSY Holmin talon alakertaan, jossa sijaitsee kauppa ja osa näyttelyistä.

OBEHINDRAD TILLGÄNGLIGHET till Holmska gårdens bottenvåning där butiken och en del av utställningarna befinner sig.

HANDICAP FRIENDLY LOCALITIES on the ground floor of Holm House.

 

PYSÄKÖINTIPAIKAT / PARKERINGSPLATSER / PARKING SPACE

Museolla ei ole asiakkaille varattuja pysäköintipaikkoja näyttelytilojen yhteydessä. Porvoon kaupungin yleisistä parkkipaikoista löytyy tietoa kaupungin sivulta: https://www.porvoo.fi/pysakointialueet 

Museet saknar för besökarna reserverade parkeringsplater i närheten av utställningslokalerna. Uppgifter om Borgå stads allmänna parkeringsplatser hittas på adressen: https://www.borga.fi/parkeringsplatser

The Museum does not have parking space reserved for visitors. Information about general parking spaces in Porvoo can be found on the address (in finnish): https://www.porvoo.fi/pysakointialueet  

 

MUKAVASTI LINJA-AUTOLLA / BEHÄNDIGT MED BUSS / TRAVEL EASILY BY BUS

Porvooseen pääsee kätevästi linja-autolla ihan keskustaan asti. Helsingin keskustasta matkaan kuluu korkeintaan tunti. Aikataulut: https://www.matkahuolto.fi/ 

Med buss kommer du behändigt ända till Borgå centrum. Från Helsingfors centrum tar resan högst en timme. Tidtabeller: https://www.matkahuolto.fi/sv/

You can easily travel by Bus to Porvoo city centre. From Helsinki Bus Terminal Kamppi the journey will take an hour or less. Timetables: https://www.matkahuolto.fi/en/

 

 

NARIKKA / GARDEROB / CLOAK ROOM

Naulakot ja lukolliset säilytyslokerot löytyvät rakennusten eteisestä. Tavaroiden säilytys omalla vastuulla.

Garderob ock låsförsedda förvaringsfack finns i byggnadernas tambur. Förvaring på eget ansvar.

Coat racks and safety boxes with locks can be found in the lobby. If you leave possessions, you do so at your own risk.

 

VALOKUVAAMINEN / FOTOGRAFERING /PHOTOGRAPHING

Museossa saa valokuvata ns. matkamuistokuvia vierailusta ilman salamaa tai jalustaa ja vain omaan käyttöön. Jos kuvia julkaistaan esim. facebookissa tai instagramissa kuvauspaikka on mainittava. Muun tyyppiset kuvaukset on sovittava erikseen: 040 838 0556 tai info@porvoonmuseo.fi

Fotografering för eget bruk, sk. turistbilder, och utan användning av blixt eller stativ är tillåten i museet. Om bilderna publiceras i exempelvis facebook eller instagram börplatsen nämnas. Fotografering för kommersiella ändamål måste avtalas om på förhand: 040 838 0556 eller info@porvoonmuseo.fi

You are allowed to take pictures in the Museum for private use and without flash or stand. If you intend to publish any pictures, on for example facebook or instagram, the location must be mentioned. For taking pictures for commercial use a contract must be made in advance: 040 838 0556 or info@porvoonmuseo.fi

 

ELÄIMET / DJUR / ANIMALS

Lemmikkieläimille ei ole pääsyä museoon, mutta opaskoirat, avustajakoirat, kuulokoirat sekä hypokoirat ovat lämpimästi tervetulleita avustaessaan omistajaansa vierailun aikana.

Keldjur får inte medtas till museet, men ledarhundar, assistenthundar, signalhundar samt hypohundar är varmt välkomna med sina ägare.

Pets are not allowed in the Museum, but Guide dogs, Assisting dogs, Hearing dogs and Hypo alert dogs are most welcome in company with their owners.