Löydä näyttelymme / Hitta våra utställningar / Find our Exhibitions

 

Museo sulkee ovensa 30.11.2020-31.1.2021 pääkaupunkiseudun ja Porvoon kaupungin korona-linjausten mukaisesti.

Museet är stängt 30.11.2020-31.1.2021 enligt huvudstadsregionens och Borgå stads föreskrifter.

We are closed 30.11.2020-31.1.2021 according to the metropolitan area and the City of Porvoo’s regulations currently in effect due to the corona crisis.

 

 

MUKAVASTI LINJA-AUTOLLA / BEHÄNDIGT MED BUSS / TRAVEL EASILY BY BUS

Porvooseen pääsee kätevästi linja-autolla ihan keskustaan asti. Helsingin keskustasta matkaan kuluu korkeintaan tunti. Aikataulut: https://www.matkahuolto.fi/ 

Med buss kommer du behändigt ända till Borgå centrum. Från Helsingfors centrum tar resan högst en timme. Tidtabeller: https://www.matkahuolto.fi/sv/

You can easily travel by Bus to Porvoo city centre. From Helsinki Bus Terminal Kamppi the journey will take an hour or less. Timetables: https://www.matkahuolto.fi/en/

 

 

 

PYSÄKÖINTIPAIKAT / PARKERINGSPLATSER / PARKING SPACE

Museolla ei ole asiakkaille varattuja pysäköintipaikkoja näyttelytilojen yhteydessä. Porvoon kaupungin yleisistä parkkipaikoista löytyy tietoa kaupungin sivulta: https://www.porvoo.fi/pysakointialueet 

Museet saknar för besökarna reserverade parkeringsplater i närheten av utställningslokalerna. Uppgifter om Borgå stads allmänna parkeringsplatser hittas på adressen: https://www.borga.fi/parkeringsplatser

The Museum does not have parking space reserved for visitors. Information about general parking spaces in Porvoo can be found on the address (in finnish): https://www.porvoo.fi/pysakointialueet  

 

KATSO 3D-ESITTELY HOLMIN TALOSTA:  http://dimensa.fi/3d-tilaesittely/holmin-talo/skinned/

KOLLA 3D-PRESENTATIONEN AV HOLMSKA GÅRDEN:  http://dimensa.fi/3d-tilaesittely/holmin-talo/skinned/

CHECK OUT THE 3D-PRESENTATION OF THE HOLM HOUSE:  http://dimensa.fi/3d-tilaesittely/holmin-talo/skinned/

 

ESTEETÖN PÄÄSY Holmin talon alakertaan, jossa sijaitsee työpajatila ja kauppa.

OBEHINDRAD TILLGÄNGLIGHET till Holmska gårdens första våning där verkstaden och butiken befinner sig.

HANDICAP FRIENDLY LOCALITIES on the ground floor of Holm House.