Löydä näyttelymme / Hitta våra utställningar / Find our Exhibitions

Näyttelyt avautuvat 2.6. Arkistopalvelut sähköisesti.

Utställningarna öppnas 2.6. Arkivtjänsterna sköts digitalt.

The Exhibitions open on June 2nd. The Archive is digitally open.

 

 

MUKAVASTI LINJA-AUTOLLA / BEHÄNDIGT MED BUSS / TRAVEL EASILY BY BUS

Porvooseen pääsee kätevästi linja-autolla ihan keskustaan asti. Helsingin keskustasta matkaan kuluu korkeintaan tunti. Aikataulut: https://www.matkahuolto.fi/ 

Med buss kommer du behändigt ända till Borgå centrum. Från Helsingfors centrum tar resan högst en timme. Tidtabeller: https://www.matkahuolto.fi/sv/

You can easily travel by Bus to Porvoo city centre. From Helsinki Bus Terminal Kamppi the journey will take an hour or less. Timetables: https://www.matkahuolto.fi/en/

 

 

 

PYSÄKÖINTIPAIKAT / PARKERINGSPLATSER / PARKING SPACE

Museolla ei ole asiakkaille varattuja pysäköintipaikkoja näyttelytilojen yhteydessä. Porvoon kaupungin yleisistä parkkipaikoista löytyy tietoa kaupungin sivulta: https://www.porvoo.fi/pysakointialueet 

Museet saknar för besökarna reserverade parkeringsplater i närheten av utställningslokalerna. Uppgifter om Borgå stads allmänna parkeringsplatser hittas på adressen: https://www.borga.fi/parkeringsplatser

The Museum does not have parking space reserved for visitors. Information about general parking spaces in Porvoo can be found on the address (in finnish): https://www.porvoo.fi/pysakointialueet  

 

KATSO 3D-ESITTELY HOLMIN TALOSTA:  http://dimensa.fi/3d-tilaesittely/holmin-talo/skinned/

KOLLA 3D-PRESENTATIONEN AV HOLMSKA GÅRDEN:  http://dimensa.fi/3d-tilaesittely/holmin-talo/skinned/

CHECK OUT THE 3D-PRESENTATION OF THE HOLM HOUSE:  http://dimensa.fi/3d-tilaesittely/holmin-talo/skinned/

 

TERVETULOA KONKKARONKKAAN! / VÄLKOMMEN TILL KONKARONGEN!

Holmin talon alakerrassa toimii eri jaksoissa kokeellinen työpajatila – KONKKARONKKA.Tilassa järjestetään museon työpajatoimintaa koulu- ja päiväkotiryhmille, senioritoimintaa, erilaisia yleisötilaisuuksia, konsertteja ja luentoja. Tämän lisäksi museon aukioloaikoina tulee esillä olemaan aina jotakin museokävijöille mieleistä tehtävää ja puuhattavaa – ikään katsomatta. Kaikki esillä olevat huonekalut ja esineet ovat kävijöitä varten: niitä saa ja pitääkin koskea ja käyttää!

I Holmska gårdens nedre våning finns KONKARONGEN – ett upplevelserikt verkstadsutrymme. Här ordnas verkstäder för skol- och daghemsgrupper, seniorverksamhet, olika evenemang för allmänheten, konserter och föreläsningar. Då museet är öppet erbjuds det alltid givande uppgifter och sysselsättning för besökare oberoende av ålder. Alla möbler och föremål i utrymmet finns där med tanke på besökaren; de är till för att röras och användas!

 

 

ESTEETÖN PÄÄSY Holmin talon alakertaan, jossa sijaitsee työpajatila ja kauppa.

OBEHINDRAD TILLGÄNGLIGHET till Holmska gårdens första våning där verkstaden och butiken befinner sig.

HANDICAP FRIENDLY LOCALITIES on the ground floor of Holm House.