Erikoisnäyttelyt / Specialutställningar / Special Exhibitions

 

Ville Vallgren ja possuystävä

Holmin talo 4.12.2019-2.2.2020

Kuvanveistäjä Ville Vallgren (1855-1940) oli elämäniloinen ja rakastettava monitaiteellinen persoona. Kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä Filippa Hellan herkät akvarellit vievät taitelijan kiehtovaan maailmaan. Ne kertovat muun muassa taiteilijan lapsuudesta Porvoossa, ystävyydestä Albert Edelfeltin kanssa, elämästä Pariisissa ja ystävistä pohjoismaisessa taiteilijayhteisössä.  Näyttelyn akvarellit liittyvät juuri ilmestyneeseen Porvoon museon julkaisuun Ville Vallgren ja possuystävä.

 

Ville Vallgren och grisevännen 

Holmska gården 4.12.2019-2.2.2020

Skulptören Ville Vallgren (1855-1940) var en levnadsglad och älskvärd mångkonstnärlig personlighet. Illustratören och serietecknaren Filippa Hellas känsliga akvareller öppnar dörren till konstnärens fascinerande värld. De berättar om bland annat konstnärens barndom i Borgå, vänskapen med Albert Edelfelt, Paristiden med vänner i den nordiska konstnärskolonin. I utställningen visas akvarellerna till Borgå museums nya publikation Ville Vallgren och grisevännen.

 

 

 

Poimintoja vuoden 2019 taidelahjoituksista

 

Åke Hellman ja Ragni Cawén

Porvoossa 1950-luvulta alkaen perheineen asunut taidemaalari Åke Hellman (1915-2017) tunnetaan erityisesti asetelmamaalauksistaan ja henkilökuvistaan. Hellmanin esittävissä maalauksissa on selkeä pyrkimys harmoniaan niin aiheissa, väreissä kuin muodoissa. Esillä on valikoima taiteilijan lasten keramiikkataiteilija Åsa Hellmanin ja arkkitehti Karl Johan Hellmanin Porvoon museolle vuosina 2018-2019 lahjoittamasta 19 teoksen ja luonnoksen kokoelmasta.

 

Helsinkiläissyntyinen taidemaalari Ragni Cawén o.s. Holmberg (1891-1981) vietti vuosikymmeniä kesät Porvoon seudulla, alkuun Ilolassa ja myöhemmin Sondbyn merellisissä maisemissa. Saariston luonto ja ihmiset inspiroivat taiteilijaa. Ragni Cawénin maalaukset edustavat modernismia. Porvoon museo sai äskettäin vastaanottaa kymmenen maalausta lahjoituksena taiteilijan pojanpojalta Klaus Cawénilta. Nyt niistä nähdään valtaosa.

 

Erikoisnäyttely on esillä Vanhassa raatihuoneessa 12.12.2019 lähtien.

 

 

 

Utvalda verk ur 2019 års konstdonationer

 

Åke Hellman och Ragni Cawén

Konstnären Åke Hellman (1915-2017) bodde fr.o.m. 1950-talet i Borgå med sin familj. Han är känd främst för sina stilleben och porträtt. I Hellmans figurativa målningar finns en klar strävan mot harmoni i såväl motiv som färg och form. Konstnärens barn keramiker Åsa Hellman och arkitekt Karl Johan Hellman, har donerat nitton verk åt Borgå museum åren 2018-2019. Nu visas ett urval av dessa.

 

Den Helsingforsfödda konstnären Ragni Cawén f. Holmberg (1891-1981) tillbringade i årtionden sina somrar i Borgåtrakten, först i Illby och senare i Sondbys maritima landskap, där hon inspirerades av skärgårdens natur och människor. Ragni Cawéns målningar representerar modernismen. Borgå museum tog nyligen emot en donation på tio målningar av konstnärens sonson Klaus Cawén. Merparten av dessa ställs nu ut.

 

Specialutställningen finns till påseende i Gamla rådhuset fr.o.m. 12.12.2019.

 

Åke Hellman, Luciakulkue Porvoossa II / Luciatåg i Borgå II

öljy / olja 1952

 

 

 

 

 

 

Ragni Cawén, Muori ikkunan ääressä / Gumman vid förstret

öljy / olja