Erikoisnäyttelyt / Specialutställningar / Special Exhibitions

RAGNAR EKELUND 130

15.9.2021-30.1.2022

Holmin talo / Holmska gården / Holm House

Taiteilija ja runoilija Ragnar Ekelundin (1892-1960) läpimurto tapahtui vuonna 1915.  Tämän modernistin tärkeimpiä aiheita olivat maisemat ja interiöörit. Maiseman arkkitehtuurisuus kiehtoi häntä ja hänen staattisista kaupunkinäkymistään puuttuvat niin tapahtumat kuin ihmisetkin.  Hänen taiteessaan on melankolinen pohjavire ja teoksia leimaa ankara sommittelu ja hillitty värimaailma.

Sekä taiteilija että hänen arkkitehti-veljensä Hilding Ekelund opiskelivat Borgå lyceumissa. Kaupungin arkkitehtuuri ja seuraelämä teki heihin lähtemättömän vaikutuksen. Vuonna 1937 taiteilija meni naimisiin Karin Allardtin kanssa ja siitä lähtien hän vietti kesänsä Porvoon saaristossa Graningen huvilalla Korsön saaressa. Kaupunkinäkymien lisäksi Porvoon saariston rantamaisemat tulivat osaksi hänen tuotantoaan 1940- ja 1950-luvulla.  

Konstnären och poeten Ragnar Ekelund (1892-1960) hade sitt genombrott år 1915, modernistens främsta motiv var landskap och interiörer. Han fascinerades av landskapets arkitektur och hans statiska stadsvyer saknade såväl händelser som människor. Hans konst har en melankolisk underton och verken präglas av en strikt och sträng komposition med en dämpad kolorit.

Både konstnären och hans bror arkitekten Hilding Ekelund studerade vid Borgå lyceum. Stadens arkitektur och sällskapsliv gjorde ett oförglömligt intryck på dem. År 1937 gifte konstnären sig med Karin Allardt och kom att tillbringa sina somrar på sommarstället Graninge på Korsön i Borgå skärgård.  Vid sidan av stadsvyerna ingick strandlandskap i Borgå skärgård i Ekelunds produktion på 1940- och 1950-talet. 


The artist and poet Ragnar Ekelund (1892-1960) made his breakthrough in 1915. He was a modernist, and his main subjects were landscapes and interiors. He was fascinated by the architecture of the landscape, and his static cityscapes are empty of both people and events. His art has melancholic undertones. Strict compositions and muted colours are typical of his paintings.

The artist and his brother, the architect Hilding Ekelund, studied at Borgå lyceum. The architecture and the social life of the town made an unforgettable impression on them both. In 1937 the artist married Karin Allardt, and he began to spend his summers at the villa of Graninge on the island Korsö in the Porvoo archipelago. In the 1940s and 50s coastal landscapes from the Porvoo archipelago became an important theme in Ekelund’s production alongside cityscapes. 


 

Ajan virta / Tidens ström

6.5.-31.12.2021

Vanhassa raatihuoneessa on nähtävillä Marikki Hakolan videoteos Ajan virta – Tidens ström. Teos liittyy Porvoon kaupungin 675-vuotisjuhlavuoteen. Teoksen pääosassa on Porvoonjoki ja joen varrella eri aikoina eläneet ihmiset.

Marikki Hakolas videoverk Tidens ström – Ajan virta visas i Gamla rådhuset. Verket sammanhänger med Borgå stads 675-års jubileum. Huvudrollen i videoverket innehas av Borgå å och människorna som levt längs ån under olika tider.