Erikoisnäyttelyt / Specialutställningar / Special Exhibitions

 

Aallot kantavat / Vågorna bär 

4.9.2020-31.1.2021

Aallot kantavat on näyttely Porvoon vuosisataisista merenkulkuperinteistä 1700-luvulta nykypäiviin. Holmin talossa näyttely kuljettaa kävijän ranta-aittojen luota jokivarren veneveistämöihin, viivähtää telakoilla ja satamissa. Sieltä se jatkaa edelleen ulkosaaristoon majakoille ja haaksirikkopaikoille. Matkaa tehdään niin purje- kuin moottorialuksilla.

Vågorna bär är en utställning om sjöfartens århundraden långa anor i Borgå, allt från 1700-talet till nutid. I Holmska gården leder utställningen besökaren från strandbodarna till åstrandens båtbyggerier och dröjer kvar vid skeppsvarv och hamnar. Därifrån fortsätter färden till den yttre skärgårdens fyrar och vrakfynd. Resan görs med både segel- och motorfartyg.

 

Vanhassa raatihuoneessa komeilevat porvoolaiset 1800-luvun laivamuotokuvat tarinoineen. Maalauksia tilasivat sekä laivojen omistajat että kapteenit. Suuressa salissa on esillä myös  muistoja kaukomailta.

I Gamla rådhuset är ståtliga skeppsporträtt av 1800-talets Borgåfartyg till påseende, kryddade med spännande berättelser. Dylika målningar beställdes av både fartygets ägare och kaptenen. I stora salen finns också utställt  minnen från fjärran länder.

Parkki Julie / Barken Julie

Lue lisää artikkelisarjasta, jossa kertrotaan Porvoon merenkulkuperinteistä 1700-luvulta nykypäivään. / Läs mera i artikelserien som berättar om sjöfartens traditioner i Borgå från 1700-talet till nutid.