Erikoisnäyttelyt / Specialutställningar / Special Exhibitions

Vuosisadan taidelahjoitus, yli 600 teosta 

Wallensköldin ja Sonck-Majewskin lahjoituskokoelma, Vanha raatihuone 19.12.2018-28.4.2019

Valikoima teoksia taiteilija Viggo Wallensköldin lahjoituksesta. Esillä on 15 maalausta viideltä eri taiteilijalta 1950-luvulta nykypäiviin. Näyttelyssä ovat mukana jo edesmenneet porvoolaistaiteilijat Iván Wallensköld-Rotkirch ja Helga Sonck-Majewski, sekä   Paul Wikman. Esillä on myös Lauri Ahlgrénin ja Viggo Wallensköldin teoksia.

Näyttelytekstit

 

Århundradets konstdonation, över 600 verk

Wallenskölds och Sonck-Majewskis donationssamling, Gamla rådhuset 19.12.2018-28.4.2019

Ett urval konstverk ur konstnären Viggo Wallenskölds donation. Utställningen består av 15 verk av fem olika konstnären från 1950-talet till idag. Bland de utställda finns de redan hädangångna Borgåkonstnärerna Iván Wallensköld-Rotkirch och Helga Sonck-Majewski samt Paul Wikman. Verk av Lauri Ahlgrén och Viggo Wallensköld ingår även.

Utställningstexter