ÅRHUNDRADETS KONSTDONATION

Wallensköld och Sonck-Majewskis donationssamling 2018

 

Borgåfödda konstnären Viggo Wallensköld, f. 1969 har förärat Borgå museum med århundradets konstdonation med över 600 verk av bl.a. Helga Sonck-Majewski, Iván Wallensköld-Rotkirch, Paul Wikman, Lauri Ahlgrén, Viggo Wallensköld, Kimmo Warjonen, Thor Lindroos, Kari Ovaska, Antti Sotamaa, Sirkka Tapio, Päivi Sirén och Ragni Cavén.

Viggo Wallensköld har likt sina föräldrar valt konstnärsyrket. Han har blivit känd för sina motiv som omfattar den fysiska identiteten som kön, samt ensamhet och utanförskap. Det finns fyra verk av honom i samlingen.

Donatorns far Iván Wallensköld-Rotkirch och hans långvariga livskamrat Helga Sonck-Majewski bodde i ett konstnärskvarter i Borgå. De hade varsin ateljé i ett jugendhus från 1920-talet. Till Helga Sonck-Majewskis samling hör en stor kollektion av Borgåkonstnären Paul Wikmans verk, som ingår i donationen.

VIGGO WALLENSKÖLD

 

Notorious building

 

akryl 2000

 

Dedikation:

Till pappa på födelsedagen 29.10.2003. från Viggo!

 

 

LAURI AHLGRÉN, f. 1929

 

Stilleben med kanna och frukt

 

olja 1951

 

 

Iván Wallensköld-Rotkirch (1928-2010)

Borgåkonstnären Iván (Johan Edvard Patrik) Wallensköld-Rotkirch föddes 1928 på Stensböle gård. Han var inskriven vid Borgå lyceum 1939-1947. Han studerade för Sulho Sipilä och Sigrid Schauman i Fria Målarskolan fram till år 1949; senare även som Åke Hellmans elev.

Som ung, på 1950-talet, målade han abstrakta kompositioner och färggranna porträtt. Då inspirerades han av de franska konstnärerna Paul Gauguin och Henri Matisse. Han lyssnade helst på musik av kompositören Sergei Prokofjev. Den har fina färger och hjälper till att få fram en musikalisk dimension i målningarna.

Den centrala utgångspunkten i Iván Wallensköld-Rotkirchs konst är naturen. Från år till år, under olika årstider och vid olika väderleksförhållanden, studerade han samma platser med akvarellteknik. Akvarellerna signerade han IWR samt daterade ofta noggrant med datum, fast utan årtal.

Inte ens -38 graders köld och iskalla vindar kunde hindra Wallensköld-Rotkirch från att måla ute i det fria. Han bar med sig hett vatten, för att fördröja att färgen och penslarna skulle frysa till is. Den första snön, rimfrosten i oktober och vårvintern tilltalade honom speciellt mycket.

Till hans andra specialintressen hörde mykologi och hans samling av gamla bilar.

Den första snön

 

akvarell

 

 

 

 

Vitt

 

olja ca 1963

 

Om Iván Wallensköld-Rotkirchs utställning vid Salon Strindberg 1963: Hän halusi tutkia, kuinka kaunis on puhdas valkoinen väri ja kuinka sen avulla voi luoda musikaalista värähtelyä […]. (Uusimaa 9.9.1993.)

 

Hommage à Martha Neiglick-Platonoff

 

olja

 

Helga Sonck-Majewski (1916-2015)

Helga Sonck föddes i Tallinn år 1916, där hennes finländska far Arno Sonck verkade som präst. I sin ungdom bodde hon i Viborg och 1941 utexaminerades hon som farmaceut. I Lieksa ingick hon äktenskap med den välkända överstelöjtnant Karl Arnold ”Mäski” Majewski. Äktenskapet blev kort, då hennes man stupade vid Rukajärvi i oktober 1942. Krigsänkan flyttade redan följande år till Borgå.

Helga Sonck-Majewski studerade vid Finlands Bildkonstakademi åren 1950-53. Hon promoverades till magister år 2006. Hon gav även uttryck för sin konstnärlighet via dikter som hon skrev på flera språk.

I sina tidiga tolkningar av musicerande gestalter, stiliserade med mörka toner, kan man spåra beundran för Helene Scherfbeck.

Hon målade av blommor och växter, speciellt maskrosor, pioner, dagliljor och ängsblommor. I hennes produktion ingår otaliga porträtt, målade efter släkt och vänner. Vid sidan om måleriet tryckte hon grafik, speciellt träsnitt. Ett populärt motiv var vyer från Gamla stan i Borgå.

Sonck-Majewski höll sin första utställning vid Borgå museum 1956 och hon var med om att grunda Borgå Konstförening 1966.

Sonck-Majewski värdesatte naturens helande kraft, ekologisk mat samt zonterapi och homeopati.

Tallar i landskap

 

akvarell

 

Olen mystikko välistä tuntuu että joku sanelee tekstin. (Uusimaa 6.6.1996.)

 

 

 

Stråkorkester

 

olja

 

 

 

 

Pianoduett

 

olja 1950

 

 

 

 

Självporträtt

 

akvarell 1954

 

 

 

 

Mörskom folkskola

 

olja 1954

 

 

 

 

 

Sparkstöttingar i Mörskom

 

olja 1950-tal

 

 

Fallna furor

 

olja 1962

 

Tävlingsförslag till väggmålning för stora utskottets sammanträdesrum i riksdagen 1962. I tävlingen deltog 55 förslag, av vilka tre belönades och fyra inlöstes.

[…] föreställer en skog om vintern där stormen har vräkt omkull träd. Men i den svarta mullen växer ett litet träd upp som en symbol för förnyelsen i naturen. (Borgåbladet 8.9.1962.)

 

Fem före tolv

 

olja 1951

 

Jag älskar de utblommade maskrosorna. Jag har målat många sådana. (Borgåbladet 8.6.2007.)

 

Paul Wikman (1922-1970)

Paul Wikman var en självlärd konstnär som förevigade sin hemstad och främst då Gamla stan i Borgå. Till hans produktion hör naturalistiska natur- och stadsvyer, stilleben och naivistiskt uttryckta porträtt. Dessutom utförde han på 1960-talet informalistiska experiment, stiliserade kompositioner och geometriskt förenklade kompositioner. Ragnar Ekelunds målningsstil har influerat Wikman i hans stadsvyer, målade efter resan till Visby 1964. Han målade i olja och akvarell, utförde grafik och tecknade.

Wikman arbetade som vaktmästare vid Edelfelt-Vallgren museet. Han bodde i den orangefärgade gårdsbyggnaden med sin mor Ida och katten Kurre. Som bisyssla målade han dekor för teater och skyltfönster. År 1960 var han med om en motorcykelolycka vilket ledde till att hans ena ben amputerades. På 1960-talet hade han en atelé vid Östra Långgatan 9.

Stilleben med självporträtt

 

olja 1953

 

 

 

Ågatan om vintern

 

olja 1952