Näyttelyt / Utställningar / Exhibitions

Vaihtuvat näyttelyt / Temporära utställningar / Temporary Exhibitions:

 

TUON MINÄ MUISTAN / DET DÄR MINNS JAG   29.9.-31.12.2017

labor_cut_SF100

Porvoolaismuistoja Suomen sadan itsenäisen vuoden ajalta. Näyttely on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Hundra år av det självständiga Finland som Borgåminnen. Utställningen är en del av programmet under jubileumsåret för Finlands hundraåriga självständighet.

Galleria Vanha Kappalaisentalo, Välikatu 13/ Galleri Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13

29.9.-31.12.  ke-su/ons-sön   12-16

 

Perusnäyttelyt / Basutställningar / Permanent Exhibitions:

 

pihapiiri_cut
Jokilaaksojen valtiaat /Ådalarnas härskare / Ruling the Riversides

Elämää itäisellä Uudellamaalla viimeisimmän jääkauden jälkeen aina 1700-luvulle asti.

Livet i östra Nyland från slutet av den senaste istiden fram till 1700-talet.

Life in east Uusimaa after the latest iceage until the 18th century.

 

V. raatihuone / G. rådhuset / O. Town Hall

 

holm
Holmin talo / Holmska gården / Holm House

1700-luvun varakkaan kauppiaan koti.

Ett välbärgat köpmannahem från 1700-talet.

A wealthy merchant´s home in the 18th century.

 

Holmin talo / Holmska gården / Holm House

 

 

 

rh-jul
Vanha raatihuone / Gamla rådhuset / Old Town Hall

Suomen vanhin raatihuone, rakennettu 1762-64.

Finlands äldsta rådhus, byggt 1762-64.

Finland´s oldest Town Hall, completed in 1764.

 

V. raatihuone / G. rådhuset / O. Town Hall

 

 

 

SONY DSC
Porvoon valtiopäivät 1809 / Borgå lantdag 1809 / The Porvoo Diet 1809

Porvoon valtiopäivillä 1809 Suomesta tuli autonominen, itsehallinnollinen osa Venäjän keisarikuntaa.

På Borgå lantdag 1809 blev Finland en autonom del av ryska kejsardömet.

At the Porvoo Diet 1809 Finland became an autonomous part of the Russian empire.

V. raatihuone / G. rådhuset / O. Town Hall

HUOM! VALTIOPÄIVÄNÄYTTELY ON SULJETTU 5.6.-15.9.2017 / OBS! LANTDAGSUTSTÄLLNINGEN ÄR STÄNGD 5.6-15.9.2017 / NOTICE! THE PORVOO DIET -EXHIBITION IS CLOSED 5.6-15.9.2017

 

SONY DSC
Porvoo-”aatelia”/”Borgåadel” /”Aristocracy” of Porvoo

Muistoja 1800-luvun porvoolaisista.

Minnen av 1800-talets Borgåbor.

Memories from the 19th century´s inhabitants.

 

V. raatihuone / G. rådhuset / O. Town Hall

 

 

 

evk
Albert Edelfelt, Ville Vallgren & Johan Knutson

Porvoossa toimineita Suomen kuvataiteen kultakauden mestareita.

I Borgå verksamma mästare under den finländska bildkonstens guldålder.

In Porvoo active masters of Finland´s Golden Age of Art.

 

V. raatihuone / G. rådhuset / O. Town Hall

 

SONY DSC
Iris-tehdas / Aktiebolaget Iris / Iris factory

Louis Sparren suunnittelemia huonekaluja ja laaja kokoelma A.W. Finchin keramiikkaa.

Möbler designade av Louis Sparre och ett brett urval keramik av A.W. Finch.

Furniture designed by Luis Sparre and a broad collection of ceramics by A.W.Finch.

 

V. raatihuone / G. rådhuset / O. Town Hall

 

konsthantverk
Saara Hopea, Åsa Hellman, Ninna Kjällman-Kukla & Elina Sorainen

Porvoonseudun muotoilijoiden ja taidekäsityöläisten tuotantoa.

Konstindustriella verk med Borgåförankring.

Industrial arts with Porvoo connection.

 

V. raatihuone / G. rådhuset / O. Town Hall

 

 

 

Verkkonäyttely / Webbutställning / Web Exhibition:

JOKILAAKSOJEN VALTIAAT / ÅDALARNAS HÄRSKARE / RULING THE RIVERSIDES

kasityolaisetElämää itäisellä Uudellamaalla viimeisimmän jääkauden jälkeen aina 1700-luvulle asti.

Livet i östra Nyland från slutet av den senaste istiden fram till 1700-talet.

Life in east Uusimaa after the latest iceage until the 18th century.

 

http://porvoonmuseo.wordpress.com

 

 

Multimediaohjelma / Multimediaprogram: 

LINNAJOEN KAUPUNKI / STADEN VID BORG-ÅN

Image
Multimedia

Keskiaikaa ja 1500-lukua Porvoossa. Mukana kuninkaita, vouteja, pappeja ja nunnia sekä porvareita, merirosvoja, aatelisia ja talonpoikia!

Medeltiden och 1500-talet i Borgå. Kom och träffa kungar, fogdar, präster och nunnor samt borgare, sjörövare, adligt folk och bönder!

http://www.linnajoenkaupunki.fi/etusivu.html