Avoimet työpaikat / Lediga tjänster

Rakennustutkija Porvoon museoon

Porvoon museo – Itä-Uudenmaan maakuntamuseo hakee rakennustutkijaa vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävä täytetään 1.10.2019 alkaen.

Rakennustutkijan tehtävänä on vastata Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluu kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu Itä-Uudenmaan alueen kuntien osalta, sekä suojelutavoitteiden laatiminen, neuvonta ja tietopalvelu, sekä rakennushistoriaselvitysten ohjaaminen.

Lausuntotyöskentelyn lisäksi tehtävään sisältyy tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan koulutuksiin sekä  sidosryhmäyhteistyöhön.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää alan työkokemusta, hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi edellytetään riittävää kielitaitoa, esiintymis-, ilmaisu- ja neuvottelutaitoja sekä tietojärjestelmien tuntemusta.

Hakijalta edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. Ajokorttikin on hyödyksi. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määriytyvät KVTE:in mukaan.

Lisätietoja: rakennustutkija Juha Vuorinen 040-5807627.

Hakemukset lähetetään 31.8.2019 mennessä museonjohtaja Marina Catanille. marina.catani@porvoonmuseo.fi

Porvoon museo

Raatihuoneenkatu 21

06100 Porvoo

www. porvoonmuseo.fi

 

Byggnadsforskare till Borgå museum

Borgå museum – Östra Nylands landskapsmuseum lediganslår tjänsten som fast anställd byggndadsforskare. Arbetet kan inledas fr.o.m. 1.10.2019.

Till byggnadsforskarens uppgifter hör  myndighets- och expertutlåtanden gällande kulturlandskap och bebygd kulturmiljö i Östra Nyland. Till arbetsuppgifterna hör även att skriva utlåtanden i samråd med kommunerna gällande detaljplaner och bygglov samt utformning av  skyddsplanering, rådgivning, informationstjänster och handledning av byggnadshistoriker.

Förutom författandet av utlåtanden upprätthåller byggnadsforskaren informationssystem, deltar i skolning och samarbetar med intressegrupper.

För att framgångsrikt sköta dessa uppgifter krävs en lämplig högre högskoleexamen samt tillräckliga arbetserfarenheter av liknande uppgifter, en bred kunskap om den byggda kulturmiljön, prinicperna och praktiken för skötsel av den samt juridisk kunskap om lagarna samt deras tillämpning. Byggnadsforskaren bör vara språkkunnig och tjänstvillig så att hen kan uppträda med fördrag, kan förhandla och bör känna till data- och informationssystem samt dataprogram.

Den ansökande bör ha goda kunskaper i finska och Svenska. Övriga språkkunskaper är meriterande. Ett giltigt körkort är även en tillgång. Borgå museum följer AKTA i sina arbetsavtal och lönener.

Tilläggsuppgifter: byggnadsforskare Juha Vuorinen 040-5807627.

Ansökan bör vara museidirektör Marina Catani tillhanda senast den 31 augusti 2019.

marina.catani@porvoonmuseo.fi

Borgå museum

Rådhusgatan 21

06100 Borgå

www.porvoonmuseo.fi