Henkilökunta / Personal / Staff

Postiosoite / Postadress / Mail Adress:

Raatihuoneenkatu 21, 06100 Porvoo   (finnish); Stadshusgatan 21, 06100 Borgå   (swedish)

Puhelinvaihde / Telefoncentral / Phone Exchange: (019) 574 7500

Yleinen sähköpostiosoite / Allmän epostadress / General Email Adress:  info@porvoonmuseo.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@porvoonmuseo.fi

Personalens epostadresser har formen: förnamn.släktnamn@porvoonmuseo.fi

Email to a staff member is formed: forename.surname@porvoonmuseo.fi

Henkilökunta / Personal / Staff:

Marina Catani, museonjohtaja / museidirektör / museum director; hallinto / administration; (019) 574 7521

Tiina Ahlgren, museoapulainen & siivooja/museibiträde & städerska/assistant & cleaner; (019) 574 7500

Anne Backman, näyttelyvalvoja & opas/utställningsvakt & guide/exhibition guard & guide; 0400 407 475

Solveig Bergholm, amanuenssi / amanuens / curator; luonnontiedettä koskevat asiat & luonnontieteelliset kokoelmat / ärenden gällande naturhistoria & naturhistoriska samlingarna / natural history issues & natural history collections; 040 833 4464

Synnöve Bergholm-Kullström, amanuenssi / amanuens / curator; maakuntamuseoasiat & kuva-arkisto / landskapsmuseiärenden & bildarkivet / provincial museum issues & photograph archive; 040 734 4042

Marjukka Dahl, museomestari / museimästare /  museum technician; 040 700 0379

Harriet Forsman, museoavustaja/museibiträde/assistant; 040 197 5557

Heidi Gustafsson, tekstiilikonservaattori / textilkonservator / textile conservator; 040 736 6514

Marika Hirvonen, assistentti / assistent / assistant; (019) 574 7527

Lillemor Jordas, tutkija / forskare / researcher; esine- & teoslainat / föremåls- & verklån / loans; 040 717 0231

Juha Jämbäck, amanuenssi / amanuens / curator; esinekokoelmat & perusnäyttelyt / föremålssamlingar & basutställningar / item collections & exhibitions; 040 736 6840

Margaretha Jämbäck, museolehtori / museilektor / museum lector; taidekasvatus / konstpedagogik / artpedagogy;  041 545 5145

Anne Kaiku, myyntivastaava / museibutiksföreståndare / museum shop manager; 0400 407 475

Lisbeth Lind, näyttelyvalvoja / utställningsvakt / exhibition guard; 040 197 5557

Eija Lindelöf, museoapulainen & siivooja/museibiträde & städerska/assistant & cleaner; 0400 407 475

Hannele Tenhovuori, museolehtori / museilektor / museum lector; kulttuurihistoria / kulturhistoria / cultural history; 040 543 5424

Juha Vuorinen, rakennustutkija / byggnadsforskare / curator; kulttuuriympäristöpalvelut / kulturmiljötjänster / cultural environment services  040 580 7627

Susanna Widjeskog, amanuenssi / amanuens / curator; taidekokoelmat & J.L. Runebergin koti / konstsamlingar & J.L. Runebergs hem / art collections & J.L. Runeberg´s Home Museum; 040 734 4369  

 

 

 

 

 

 

 

uusimaa-kuva-matilda-isohella-2

Lämpimästi kiittäen yhteistyöstä! Olen eläkkeellä 1.11.2016 alkaen.

Ett varmt tack för ett gott samarbete! Jag har gått i pension den 1 november 2016.

I am extremely thankful for all happy years at Porvoo Museum. My retirement started on November 1st  2016.

Merja Herranen

2004-2016 Museonjohtaja / Museidirektör/ Museum Director