Aallot kantavat / Vågorna bär

 

Porvoon museon ja Itäväylä-lehden yhteistyönä tuottama artikkelisarja kertoo Porvoon merenkulkuperinteistä 1700-luvulta nykypäivään.

Artikelserien som berättar om sjöfartens traditioner i Borgå från 1700-talet till nutid är skapad i samarbete mellan Borgå museum och tidningen Itäväylä.