s/s J.L. Runeberg

Lennart Liljeroos (1901-1973), s/s J.L. Runeberg, 1935

s/s J.L. Runeberg

Kaksoispotkurilla varustettu höyrylaiva s/s J.L. Runeberg oli järjestyksessä toinen höyrylaivoista, joka kantoi kansallisrunoilijan nimeä ja liikennöi Porvoon ja Helsingin väliä. Göteborgilaisen Eriksbergs Mekaniska Verkstadin valmistaman aluksen omisti Borgå Ångfatygs AB. Se aloitti matkustajaliikenteen juhannuksena 1914. Laivan sisustuksessa oli mahonkia ja satiinipähkinäpuuta, fasettihiottuja laseja, tilavat toiletit englantilaisen Shanksin patenteilla ja AEG:n sähköasennukset. Laiva teki myös huviajeluja pyhäpäivisin.

Kun uusi maantie välille Helsinki-Porvoo valmistui, laiva vaihdettiin vuonna 1937 pienempään ja energiaa säästävämpään alukseen. Runeberg-nimen käyttöoikeus säilyi Borgå Ångfartygs AB:llä, se annettiin rautahöyrylle, joka edelleen liikennöi Porvoonjoella. Vanha s/s. J.L. Runeberg myytiin Ångbåts Ab Åland –yhtiölle, jolloin se sai uuden nimen Porthan. Vuonna 1945 alus luovutettiin sotakorvauksena Neuvostoliitolle.

 

s/s J.L. Runeberg

Dubbelpropellångaren s/s J.L. Runeberg var det andra ångfartyget i raden att bära nationalskaldens namn och trafikerade mellan Borgå och Helsingfors. Fartyget ägdes av Borgå Ångfartygs AB och var tillverkat vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Hennes första passagerarresa gick av stapeln midsommaren 1914. Inredd med mahogny och satinvalnöt, facettslipat glas, rymliga toaletter med engelska Shanks patenter och AEG:s elinstallationer erbjöd hon även lustfärder under helgerna.

Då den nya landsvägen Helsingfors-Borgå stod klar utbyttes hon 1937 mot ett mindre och energisnålare fartyg. Borgå Ångfartygs AB behöll rättigheten till namnet, som gavs åt stålångaren som än idag trafikerar på Borgå å. Den gamla s/s J.L. Runeberg såldes åt Ångbåts Ab Åland och omdöptes till Porthan, för att 1945 överlämnas som krigsskadestånd till Sovjet.