Työpäivä telakalla 1912 / Arbetsdag på båtvarvet 1912

 

Työpäivä telakalla vuonna 1912

Borgå Båtvarv perustettiin vuonna 1911 ja jo seuraavana vuonna sen tiloissa Porvoonjoen itärannalla rakennettiin aluksia. Vuosien varrella telakan tuotanto monipuolistui ja aluksia syntyi niin purjehtijoille, kalastajille, valtiolle ja jopa laivastolle. Telakasta kasvoi suuri työnantaja, jonka palveluksessa parhaimmillaan työskenteli noin kolmesataa henkeä.

Menestyksen taustalla vaikutti nuori insinööri Gösta Kyntzell (1882-1961), joka suunnitteli aluksia aina purjeveneistä torpedoveneisiin asti. Borgå Båtvarv rakensi toimintansa aikana valtavan määrän aluksia, mutta työt päättyivät 1934 tulipaloon.

Borgå Båtvarvin tarina jatkui joen vastarannalla sijainneella Wileniuksen veneveistämöllä, joka oli perustettu vuonna 1932. Monet Wileniuksen veistämöllä rakennetut alukset purjehtivat vielä tänäkin päivänä.

 

Arbetsdag på båtvarvet år 1912

Borgå Båtvarv grundades år 1911 och redan följande år inleddes byggandet av båtar i utrymmena vid östra sidan av Borgå å. Under åren blev produktionen mångsidigare med båtar för såväl seglare, fiskare, staten och t.o.m. flottan. Båtvarvet växte till en betydande arbetsgivare och som bäst jobbade där nästan 300 personer.

Bakom succén låg ingenjör Gösta Kyntzell (1882-1961) som planerade allt från segelbåtar till torpedbåtar. I Borgå båtvarv byggdes en enorm mängd farkoster, men verksamheten upphörde efter branden 1934.

Borgå Båtvarvs historia fortsatte på den motsatta sidan av ån vid Wilenius båtbåtvarv, som grundats år 1932. Många av farkosterna som byggts på Wilenius båtvarv seglar än i dag.