Salamatkustajat / Fripassagerare

 

Salamatkustajat

Vieraslaji on ihmisen, tahallisesti tai tahattomasti, uusille alueille siirtämä laji. Tässä meriliikenteellä on huomattava osuus.

Purjelaivojen aikakautena runkoon saattoi olla kiinnittyneenä eliöitä, kuten merirokkoja, tai piilossa painolastihiekassa saattoi olla kasvien siemeniä. Liikenteen vilkastuessa ja hiekan vaihduttua painolastivedeksi lajeja alkoi kulkeutua koko ajan enemmän yhä kaukaisemmilta vesiltä. Itämeressä on havaittu yli sata vieraslajia. Reilu kolmannes Itämeren vieraslajeista on peräisin Amerikasta tai eteläisen Aasian meriltä. Pitkät matkat eivät ole esteenä planktoneliöille; niiden lepomuodot selviävät kuukausia ilman valoa ja ravintoa.

On sattumanvaraista, onko kulkeutunut eliö ongelmallinen, harmiton vai jopa hyödyllinen. Itämeressä mikään laji ei ole vielä aiheuttanut suoranaista ekokatastrofia, paljon pientä harmia kyllä.

 

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande.

Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde gömma sig i barlastsanden. Med ökande trafik och vatten som barlast istället för sand, tog sig allt fler arter till nya områden från allt mer avlägsna vatten. I Östersjön har över hundra invasiva arter uppdagats. En dryg tredjedel av Östersjöns invasiva arter har sitt ursprung i amerikanska eller sydasiatiska kustvatten. Långa resor utgör inget hinder för planktonorganismernas vilostadier, de klarar sig i flera månader utan varken näring eller ljus.

Slumpen avgör om den invasiva arten är skadlig, menlös eller eventuellt nyttig. I Östersjön har ännu ingen art orsakat direkt någon ekokatastrof, men nog en hel del smärre förtret.