Glosholmen

V. Johansson, Porvoon museon kuva-arkisto / Borgå museums bildarkiv

 

Glosholmen – majakasta muumitaloksi

Suur-Pellingin lounaispuolella sijaitsee Glosholmenin saari. Sinne sijoitettiin 1800-luvulla ulomman laivaväylän luotsivartiopaikka. Saareen rakennettiin myös majakkatorni vuonna 1835. Pian kuitenkin todettiin, että majakka oli sijoitettu väärin, sillä se houkutteli laivoja läheisille kareille. Glosholmenin majakan valo sammutettiin ja uusi majakka rakennettiin Söderskäriin vuonna 1862. Tämän jälkeen Glosholmenin majakka toimi tunnusmajakkana.

Talvisodan aikana puolustusvoimat katsoi majakan olevan vaaraksi toimien merkkinä vihollisen pommikoneille ja se räjäytettiin maaliskuussa 1940. Vaikka itse majakasta on jäänyt jäljelle vain raunioita niin sen muodon ja punaisen katon voi vieläkin löytää: Pellingissä kesiä viettäneen Janssonin perheen tytär Tove viehättyi majakan erikoisesta muodosta ja sai siitä innoituksen eräälle erittäin merkittävälle rakennukselle – muumitalolle.

 

Glosholmen – från fyr till muminhus

Glosholmen är belägen sydväst om Stor-Pellinge. På 1800-talet placerades där en lotsstation för den yttre farleden. År 1835 byggdes även ett fyrtorn. Snart märkte man dessvärre att fyren var felplacerad för den lockade fartygen till närbelägna grund. Fyren på Glosholmen släcktes och en ny fyr uppfördes på Söderskär år 1862. Efter detta fungerade fyren på Glosholmen som en båk utan ljus.

Under andra världskriget ansåg försvarsmakten att fyren utgjorde en fara eftersom den kunde fungera som ett landmärke för fiendens bombplan och den sprängdes år 1940. Trots att endast ruinerna av fyren återstår går det lätt att känna igen både formen och det röda taket. Familjen Janssons dotter Tove tillbringade sina somrar i Pellinge skärgård och fascinerades av fyrens speciella form och den blev förebilden för hennes välkända Muminhus.