Lintujen pelastusvalmius / Räddningsberedskap för fåglar

Haahkakoiras kylvyssä / Ejderhane (Guding) i badet

Öljyyntyneiden lintujen pelastusvalmius

Porvooseen on sijoitettu maailman ensimmäinen ja ainoa liikuteltava öljyyntyneiden lintujen pesu- ja hoitoyksikkö. Vuonna 2008 valmistuneessa yksikössä pystytään pesemään ja lääkitsemään 100-150 lintua vuorokaudessa. Yksikön liikuteltavuuden ansiosta voidaan palvella missä ikinä öljykatastrofi on sattunut. Yksikkö on herättänyt paljon kansainvälistä kiinnostusta.

Öljy rikkoo lintujen vettähylkivää höyhenpukua, jolloin lintu paleltuu. Linnun yrittäessään puhdistaa höyhenpukunsa myrkky joutuu ruoansulatuskanavaan. Uhanalaisimmat lajit ja paremmassa kunnossa olevat linnut hoidetaan ensin. Surullisimpia tapauksia joudutaan lopettamaan.

Pelastusyksikkö toimii Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Maailman luonnonsäätiön yhteistyönä. Tarvittaessa käännytään myös eläinlääketieteen ja lintutieteen asiantuntijoiden, sekä vapaaehtoisjoukkojen puoleen. Kustannuksista vastaa Ympäristöministeriö.

 

Räddningsberedskap för oljeskadade fåglar

I Borgå står beredd världens första och enda mobila tvätt- och vårdenhet för oljeskadade fåglar. Enheten som stod klar år 2008 klarar av att tvätta och medicinera 100-150 fåglar per dygn. Enhetens rörlighet möjliggör tjänstgöring varhelst en oljekatastrof har inträffat. Enheten har väckt stort intresse internationellt.

Olja förstör fjäderdräktens vattenavstötande egenskaper varefter fågeln förfryser. Då fågeln försöker putsa fjäderdräkten hamnar giftet i matsmältningskanalen. De mest sällsynta arterna och fåglar med största möjlighet att klara sig prioriteras. De sorgligaste fallen måste tyvärr avlivas.

Räddningsenheten fungerar i samarbete mellan Räddningsverket i Östra Nyland, Finlands miljöcentral och Världsnaturfonden. Då olyckan inträffat fås hjälp också av veterinärer, ornitologer och volontärer. Miljöministeriet står för kostnaderna.