Oktantti / Oktanten

 

Oktantti

Kapteenilla ja perämiehellä tuli olla tutkinto navigoinnista. Yksi navigoinnissa käytetyistä mittausvälineistä oli oktantti.

John Hadley rakensi oktantin vuonna 1731 ja sen kaupallinen valmistus alkoi 1700-luvun puolivälissä. Oktantti valmistettiin tavallisesti jalopuusta, myöhemmin myös metallista. Erilaiset linssit viimeistelivät instrumentin. Nimensä oktantti sai luokitellusta sektorikaaresta, joka on 1/8 ympyrästä. Se oli halvempi kuin sitä seurannut sekstantti ja tämän vuoksi sitä käytettiin monissa paikoissa vielä 1900-luvulla.

Oktantilla mitataan taivaankappaleiden korkeutta horisontin yläpuolella. Liikuteltavaa peilillistä vartta siirretään kaaren asteikolla. Asteikon, peilien heijastusten ja havaintojen ajankohdan avulla laitteen käyttäjä laskee oman leveysasteensa.

Näyttelyn oktantti on kuulunut kapteeni Åhmanille ja se on ostettu W.H. Moraleelta North Shieldsistä, englantilaisesta satamakaupungista.

 

Oktanten

Avlagd examen i navigation krävdes av såväl kapten som styrman. Ett av mätinstrumenten som användes vid navigering var oktanten.

Oktanten konstruerades av John Hadley år 1731 och tillverkades kommersiellt från och med mitten av 1700-talet. Den gjordes vanligen i ädelträ, senare även i metall och instrumentet kompletterades med olika linser. Namnet fick oktanten från den graderade sektorbågen som utgör 1/8 av en cirkel. Den var billigare än efterföljaren sextanten och användes därför av många ända in på 1900-talet. 

Med oktanten mäter man himlakroppars höjd över horisonten. Den spegelförsedda vridbara armen skjuts längs den graderade bågen och med hjälp av gradskalan, reflektionerna i speglarna och tidpunkten för observationen räknar användaren ut sin egen latitud.

Utställningens oktant har tillhört kapten Åhman och är köpt i den engelska hamnstaden North Shields av W.H. Moralee.