Fortuna-jaala / Skutan Fortuna

 

Fortuna-jaala

Fortuna valmistui vuonna 1949, viimeisenä Porvoon seudun jaaloista. Sen rakentanut Edvin Gustafsson (1892-1965) kuului jaalanrakentajasukuun, hänen isänsä Gustaf Johansson oli aikansa huomattavimpia laivanrakentajia. Sondbyn Gräsviken oli perheen tukikohta, jossa rakennettiin aluksia ja lähdettiin purjehdusmatkoille. Edvin Gustafsson aloitti merimieselämänsä jo 10-vuotiaana isänsä laivoilla. Myöhemmin hän veljiensä tapaan rakensi ja omisti laivurina jaaloja. Fortuna myytiin vuonna 1964 asuntolaivaksi, nykyään se on hylkynä Kanariansaarten vesillä.

Taidokas pienoismallin on Bertel Karlssonin tekemä, se kuuluu yksityiskokoelmaan.

 

Skutan Fortuna

År 1949 löpte Fortuna av stapeln som den sista av Borgåbygdens skutor. Hon byggdes av Edvin Gustafsson (1892-1965), som var av skutbyggarsläkt. Hans far Gustaf Johansson hörde till sin tids främsta båtbyggare. Gräsviken i Sondby var familjens bas, där fartyg byggdes och varifrån man åkte på segelfärder. Edvin Gustafsson inledde sitt liv som sjöman redan som 10-åring på sin fars fartyg. Senare byggde och verkade han, liksom sina bröder, som ägande skutskeppare. Fortuna såldes år 1964 som husbåt och vilar idag på havsbottnen som vrak vid Kanarieöarna.

Den högklassiga miniatyrmodellen är gjord av Bertel Karlsson och ingår i en privatsamling.