Rekrytointi / Rekrytering

MUSEOMESTARI Porvoon museoon

Haemme kokoelmatiimiimme museomestaria vakituiseen työsuhteeseen. Työtehtäviin kuuluu näyttely- ja kokoelmatoimintaa, kokoelmatilojen ylläpitoa, valvontaa ja kehittämistä. Arvostamme ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteiden tuntemusta. Eduksi katsotaan myös kokemus museoesineiden ja taideteosten käsittelystä ja pakkaamisesta. Museomestari vastaa kuljetuksista. Hänen työnkuvaansa kuuluvat myös museoturvallisuuteen, -tekniikkaan sekä kiinteistöihin liittyvät työtehtävät. Työssä tarvitaan organisointi- ja yhteistyötaitoja, sekä paineensietokykyä.

Porvoon museoon kuuluvat Holmin talo, Vanha raatihuone ja Museomakasiini. Lisäksi vastaamme J.L. Runebergin kodin, Yrjö A. Jäntin taidekokoelman sekä Porvoon kaupungin taidekokoelman museaalisesta hoidosta. Toimimme Itä-Uudenmaan aluevastuumuseona. Porvoon museoyhdistys ry omistaa Porvoon museon.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva museoalan, kuten museomestarin tutkinto. Tarvittaessa hakija on valmis hankkimaan vaadittavan museomestarikoulutuksen esim. oppisopimuksella. Edellytämme hakijalta kokemusta museotyöstä ja kykyä fyysiseen työhön. Olemme suomen- ja ruotsinkielinen museo. Eduksi katsotaan myös englannin kielen taito, vahva AV-osaaminen ja hyvät tietotekniset taidot. Tehtävässä vaaditaan ajokorttia ja toivotaan lisäksi oman auton käyttömahdollisuutta.

Palvelussuhde alkaa sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Työaika on 36 h 15 min viikossa. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävässä aloittamista. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteella: juha.jamback@porvoonmuseo.fi viimeistään 30.7.2021.

Lisäkysymyksiin vastaa vt. museonjohtaja Juha Jämbäck (16.7.2021 asti), puh. 040-736 6840, sähköposti juha.jamback@porvoonmuseo.fi sekä tekstiilikonservaattori Heidi Gustafsson (16.7.2021 asti), puh. 040 736 651.

MUSEIMÄSTARE till Borgå museum

Vi söker en museimästare till en ordinarie tjänst i vårt samlingsteam. Till arbetsuppgifterna hör utställnings- och samlingsverksamhet samt skötsel, kontroll och utveckling av samlingsutrymmena. Vi uppskattar kännedom om principerna för förebyggande konservering. Erfarenhet av hantering och packning av museiföremål och konstverk räknas som merit. Museimästaren ansvarar för alla transporter. Till hens arbete hör uppgifter som anknyter till museisäkerhet, -teknik samt fastigheterna. Arbetet kräver organisations- och samarbetsförmåga, samt stresstålighet.

Holmska gården, Gamla rådhuset och Museimagasinet hör till Borgå museum. Dessutom ansvarar vi för den museala skötseln av J.L. Runebergs hem, Yrjö A. Jänttis konstsamling samt Borgå stads konstsamling. Vi fungerar som museum med regionalt ansvar i östra Nyland. Borgå museum ägs av Borgå museiförening rf.

Behörighetsvillkor för uppgiften är museianpassad yrkesexamen; t.ex. museimästare. Vid behov är den sökande redo att skaffa sig den krävda museimästarutbildningen t.ex. genom läroavtal. Vi förutsätter att den sökande har erfarenhet av museiarbete och kapacitet till fysiskt krävande arbete. Vi är ett finskt- och svenskspråkigt museum. Kunskaper i engelska, hög audiovisuell kompetens och goda datatekniska färdigheter räknas som merit. För uppgiften krävs körkort och tillgång till egen bil är dessutom önskvärd.

Anställningsförhållandet börjar enligt överenskommelse. Anställningsvillkoren bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA). Arbetstiden är 36 h 15 min per vecka. Den som väljs till museimästare bör innan arbetet inleds uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten har en 6 månaders prövotid.

Ansökningen sänds per e-post till juha.jamback@porvoonmuseo.fi senast 30.7. 2021.

Tilläggsfrågor: tf. museidirektör Juha Jämbäck (till 16.7. 2021), tel. 040-736 6840, e-post juha.jamback@porvoonmuseo.fi; och textilkonservator Heidi Gustafsson (till 16.7.2021), tel. 040 736 651.