Virtuaaliset näyttelyt / Virtuella utställningar / Virtual Exhibitions

Porvoon museon ja Itäväylä-lehden yhteistyönä tuottama artikkelisarja kertoo Porvoon merenkulkuperinteistä 1700-luvulta nykypäivään.

Artikelserien som berättar om sjöfartens traditioner i Borgå från 1700-talet till nutid är skapad i samarbete mellan Borgå museum och tidningen Itäväylä.

JOKILAAKSOJEN VALTIAAT / ÅDALARNAS HÄRSKARE / RULING THE RIVERSIDES

kasityolaisetElämää itäisellä Uudellamaalla viimeisimmän jääkauden jälkeen aina 1700-luvulle asti.

Livet i östra Nyland från slutet av den senaste istiden fram till 1700-talet.

Life in east Uusimaa after the latest iceage until the 18th century.

http://porvoonmuseo.wordpress.com

Koko vuoden 2017 jatkunut Porvoon museon tuottama artikkelisarja Itäväylä-lehdessä juhlisti 100-vuotiasta Suomea. Artikkelit kertovat tapahtumista Porvoossa tai Suomen historiasta Porvoosta katsottuna.

http://tuonminamuistan.wordpress.com