Erikoisnäyttelyt / Specialutställningar / Special Exhibitions

Sneckenströmin perheen juhlapöytä / Familjen Sneckenströms festbord

6.5.-19.6.2021

Sneckenströmin perheen juhlapöytä 

Gustaf Fredrik Sneckenström (1797-1877) kuului Porvoon johtaviin kauppiaisiin ja laivanvarustajiin. Hän lähti merille jo 15-vuotiaana, yleni kapteeniksi ja johti myöhemmin omaa kauppalaivastoaan muun kauppatoiminnan ja poliittisten tehtävien ohessa. Sneckenströmin perhe oli tunnettu vieraanvaraisuudestaan ja Jokikadulla sijainneesta kodista muodostui kaupungin sosiaalisen elämä keskus. Kutsuilla tarjottiin runsaasti kaukomaiden herkkuja ja hienoja juomia.

Laivanvarustajan aluksiin kuuluivat Fredrik, Gustaf, Zulima, Alexandra, Rosa, Elisabeth, Josephina, Justitia, Luvia, Thecla, Amanda ja Rakkaus; useimmat näistä oli nimetty perheenjäsenten mukaan. Aluksien mukana kuljetettiin eteläisten leveyspiirien herkkuja kuten luumuja, ruukkurusinoita, kapriksia, ranskalaisia kuivattuja luumuja, sahramia, meloneja sekä trabuco-sikareja herroille. Lehdissä Sneckenströmin kauppapuoti mainosti saapuneista portviineistä, madeirasta, Lontoon portterista ja punsiin niin tarpeellisesta arrakista.

Porvoon museon kokoelmiin kuuluva Davenport-astiasto Chinese Birds vuodelta 1836 on aikoinaan kuulunut Sneckenströmin perheelle. Sneckenströmin perheen juhlapöytä on katettu tällä astiastolla osana Aallot kantavat -näyttelyä.

Familjen Sneckenströms festbord

Gustaf Fredrik Sneckenström (1797-1877) var en av Borgås främsta affärsmän och redare. Blott 15 år gammal gick han till sjöss, avancerade till kapten och kom senare att dirigera över en helt egen handelsflotta vid sidan om sin övriga handelsverksamhet och sina politiska uppdrag. Den Sneckenströmska familjen var känd för sin gästfrihet och hemmet vid Ågatan blev ett centrum för stadens sällskapsliv. Vid sammankomsterna bjöds det frikostigt på delikatesser och utsökta drycker från fjärran länder.

Av redarens fartyg Fredrik, Gustaf, Zulima, Alexandra, Rosa, Elisabeth, Josephina, Justitia, Luvia, Thecla, Amanda och Rakkaus var flera döpta efter en familjemedlem. Från sydligare breddgrader fraktade de hem delikatesser som plommon, krukrussin, kapris, franska sviskon, saffran, meloner och trabuco cigarrer för herrarna. I tidningarna gjorde Sneckenströms handelsbod reklam för inkomna portviner, madeira, London porter och den för punschen så nödvändiga arraken.

I Borgå museums samlingar ingår Davenportservisen Chinese Birds från 1836 som en gång tillhört familjen Sneckenström. Familjen Sneckenströms festbord har dukats upp med denna servis i samband med utställningen Vågorna bär.

Aallot kantavat / Vågorna bär 

4.9.2020-31.8.2021

Aallot kantavat on näyttely Porvoon vuosisataisista merenkulkuperinteistä 1700-luvulta nykypäiviin. Holmin talossa näyttely kuljettaa kävijän ranta-aittojen luota jokivarren veneveistämöihin, viivähtää telakoilla ja satamissa. Sieltä se jatkaa edelleen ulkosaaristoon majakoille ja haaksirikkopaikoille. Matkaa tehdään niin purje- kuin moottorialuksilla.

Vågorna bär är en utställning om sjöfartens århundraden långa anor i Borgå, allt från 1700-talet till nutid. I Holmska gården leder utställningen besökaren från strandbodarna till åstrandens båtbyggerier och dröjer kvar vid skeppsvarv och hamnar. Därifrån fortsätter färden till den yttre skärgårdens fyrar och vrakfynd. Resan görs med både segel- och motorfartyg.

Vanhassa raatihuoneessa komeilevat porvoolaiset 1800-luvun laivamuotokuvat tarinoineen. Maalauksia tilasivat sekä laivojen omistajat että kapteenit. Suuressa salissa on esillä myös  muistoja kaukomailta.

I Gamla rådhuset är ståtliga skeppsporträtt av 1800-talets Borgåfartyg till påseende, kryddade med spännande berättelser. Dylika målningar beställdes av både fartygets ägare och kaptenen. I stora salen finns också utställt  minnen från fjärran länder.

Parkki Julie / Barken Julie

Lue lisää artikkelisarjasta, jossa kerrotaan Porvoon merenkulkuperinteistä 1700-luvulta nykypäivään. / Läs mera i artikelserien som berättar om sjöfartens traditioner i Borgå från 1700-talet till nutid.

Ajan virta / Tidens ström

6.5.-31.12.2021

Vanhassa raatihuoneessa on nähtävillä Marikki Hakolan videoteos Ajan virta – Tidens ström. Teos liittyy Porvoon kaupungin 675-vuotisjuhlavuoteen. Teoksen pääosassa on Porvoonjoki ja joen varrella eri aikoina eläneet ihmiset.

Marikki Hakolas videoverk Tidens ström – Ajan virta visas i Gamla rådhuset. Verket sammanhänger med Borgå stads 675-års jubileum. Huvudrollen i videoverket innehas av Borgå å och människorna som levt längs ån under olika tider.