Kokoelmat / Samlingar / Collections

Meidän kokoelmissamme on noin 220 000 esinettä tai näytettä.    

Esinekokoelmamme on monimuotoinen alkaen esihistoriallisista löydöistä herkkiin luksus- ja taideteollisuustuotteisiin. Porvoolaisen Iris-tehtaan tuotannosta koostuva yli 300 esinettä sisältävä kokoelma on huomattavimpia Suomessa. Taidekokoelmassa on mm. kuuluisan Albert Edelfeltin teoksia, Ville Vallgrenin laaja veistoskokoelma sekä monien muiden paikallisten taiteilijoiden töitä. Luonnontieteellinen kokoelma palvelee sekä näyttelytoimintaa että tieteellistä tutkimusta. Olemme erityisen ylpeitä kasvi- ja perhoskokoelmistamme. Lisää tietoa löytyy sivulta Laji.fi. Kuva-arkiston vanhimmat kuvat ovat 1800-luvun puolivälin dagerrotypioita. Meidän tunnetuimmat porvoolaiset valokuvaajat ovat Eino Nurmi, Georg Christiernin, John Granlund ja Natalia Linsén. Historiallisessa arkistossa on asiakirjoja 1500-luvulta alkaen, mutta etenkin 1700-luvulta ja 1800-luvun alusta. Arkistossa on myös karttoja ja piirustuksia.

Våra samlingar omfattar cirka 220 000 objekt.

Vår föremålssamling är mångsidig med börjande från arkeologiska fynd till delikata lyxartiklar och konstindustriprodukter. Samlingen på över 300 föremål från den lokala Irisfabriken är en av de betydelsefullaste i Finland. Vår konstsamling innehåller verk av bl.a. namnkunniga Albert Edelfelt, av Ville Vallgrens skulptursamling och av många andra lokala konstnärers verk. Naturhistoriska samlingen betjänar så väl utställningsverksamhet som vetenskaplig forskning. Vi är speciellt stolta över våra herbarier och fjärilssamlingar. Ytterligare info finns på sidan Laji.fi. Bildarkivets äldsta fotografier är dagerrotypier från mitten av 1800-talet, men våra mest kända fotografer är Eino Nurmi, Georg Christiernin, John Granlund och Natalia Linsén. I det Historiska arkivet gömmer sig dokument från och med 1500-talet, men främst från 1700-talet och början av 1800-talet. I arkivet bevaras också kartor och ritningar.

There is about 220 000 items in our collections.

Our Item Collection is miscellaneous starting from archaeological findings to delicate luxurious objects and industrial arts. The Collection with more than 300 items from the local Iris Factory is one of the most significant in Finland. Our Art Collection is represented by works of the famous Albert Edelfelt, by Ville Vallgren´s sculptures as well as by works of many other local artists. The Natural History Collection serves both exhibitions and scientific research. We are especially proud of our plant- and butterfly materials. More information on the site Laji.fi. The oldest photographs in our Photograph Archive are daguerreotypes from the middle of the 19th century, but our most famous photographers were Eino Nurmi, Georg Christiernin, John Granlund and Natalia Linsén. In our Historical Archive are hiding documents as old as from the 16th century though most of our documents are from the 18th and early 19th century. In the archive we also preserve maps and drawings.