Museon perusta / Museets fundament / Basics

TOIMIALAT / VERKSAMHETSOMRÅDEN / FIELDS OF ACTIVITY

Museon toimialoja ovat kulttuurihistoria, kuvataide, kulttuuriympäristö ja luonnontiede. Museo toimii Itä-Uudenmaan alueellisena vastuumuseona ja vastaa myös J. L. Runebergin kodin, Walter Runebergin veistoskokoelman sekä Porvoon kaupungin taidekokoelman museaalisesta hoidosta.

Museets verksamhetsområden omfattar kulturhistoria, bildkonst, kulturmiljö och naturhistoria. Museet fungerar som museum med regionalt ansvar i östra Nyland samt ansvarar också för J. L. Runebergs hems-, Walter Runebergs skulptursamlings- och Borgå stads konstsamlings museala skötsel.

The Museum´s fields of activity cover local Cultural History, Visual Arts, Cultural Environment and Natural History. The Museum is the Provincial Museum for the eastern parts of Uusimaa and is also providing maintenance for J. L. Runeberg´s Home, Walter Runeberg´s Sculpture Collection and the Art Collection of Porvoo.

valokuva/foto/photo: Iina Virkki