Henkilökunta / Personal / Staff

Postiosoite / Postadress / Mail Adress:

Raatihuoneenkatu 21, 06100 Porvoo   (finnish); Stadshusgatan 21, 06100 Borgå   (swedish)

Puhelin / Telefon / Phone:

040 838 0556 – TOIMISTO / KANSLI / OFFICE

040 197 5557 – VANHA RAATIHUONE / GAMLA RÅDHUSET / OLD TOWN HALL

0400 407 475 – HOLMIN TALO / HOLMSKA GÅRDEN / HOLM HOUSE

040 489 9900 – J.L. Runebergin koti / J.L. Runebergs hem / J.L. Runeberg´s Home

Sähköpostiosoite / E-postadress / General Email Adress: info@porvoonmuseo.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@porvoonmuseo.fi

Personalens e-postadresser har formen: fornamn.slaktnamn@porvoonmuseo.fi

Email to a staff member is formed: forename.surname@porvoonmuseo.fi


Henkilökunta / Personal / Staff:

Hallinnolliset palvelut / Administrativa tjänster / Administrative Services

0440 800 227 – Johanna Lehto-Vahtera, museonjohtaja / museidirektör / Museum Director

040 187 9050 – Jaana Haapoja, toimistopäällikkö / kanslichef / Office Manager

040 187 9087 – Marika Hirvonen, assistentti / assistent / Assistant

Kokoelmat & arkistot / Samlingar & arkiv / Collections & Archives

040 736 6840 – Juha Jämbäck, kokoelmapäällikkö / samlingschef / Collection Manager; esinekokoelmat, perusnäyttelyt & historiallinen arkisto / föremålssamlingar, basutställningar & historiskt arkiv / Item Collections, Exhibitions & Historical Archive

040 543 5424 – Hannele Tenhovuori, museolehtori & tiiminvetäjä / museilektor & teamledare / Museum Lector & Team Leader; kulttuuriperintökasvatus & kuva-arkisto / kulturarvspedagogik & bildarkiv / Cultural Heritage Education & Photograph Archive

040 717 0231 – Lillemor Jordas, tutkija / forskare / Researcher; esine- & teoslainat / föremåls- & verklån / Loans

040 734 4369 – Susanna Widjeskog, amanuenssi / amanuens / Curator; taidekokoelmat & J.L. Runebergin koti / konstsamlingar & J.L. Runebergs hem / Art Collections & J.L. Runeberg´s Home  

040 833 4464 – Solveig Bergholm, amanuenssi / amanuens / Curator; luonnontiede & -kokoelmat / naturhistoria & – samlingar / Natural History issues & – collections

Yleisötyö / Publikt arbete /  Public Service

040 543 5424 – Hannele Tenhovuori, museolehtori & tiiminvetäjä / museilektor & teamledare / Museum Lector & Team Leader; kulttuuriperintökasvatus & kuva-arkisto / kulturarvspedagogik & bildarkiv / Cultural Heritage Education & Photograph Archive

040 566 9663 – Margaretha Jämbäck, museolehtori & tiiminvetäjä / museilektor & teamledare / Museum Lector & Team Leader; taidekasvatus / konstpedagogik / Artpedagogy

040 187 8989 – Susanna Kaunisto, museokauppavastaava / museibutiksföreståndare / Museum Shop Manager

040 180 9502 – Anne Backman, näyttelyvalvoja & opas / utställningsvakt & guide / Exhibition Guard & Guide

040 187 9339 – Jenny Törnroos, näyttelyvalvoja & opas / utställningsvakt & guide / Exhibition Guard & Guide

040 187 9096 – Inari Porkka, näyttelyvalvoja & opas / utställningsvakt & guide / Exhibition Guard & Guide

040 187 9288 – Sirkku Mannerkoski, museoapulainen & -siivooja / museibiträde & -städerska / Assistant & Cleaner

Aluevastuu viranomaistehtävät / Museiregionala myndighetsuppgifter / Regional Museum with Administrative Tasks

040 580 7627 – Kirsi Toivonen, rakennustutkija / byggnadsforskare / Curator; kulttuuriympäristöpalvelut / kulturmiljötjänster / Cultural Environment Services

040 580 7759 – Riikka Mustonen, arkeologi / arkeolog / Archaeologist

040 580 7812 – Fredrik Andersson, korjausrakentamisen asiantuntija / expert inom byggnadsvård / Building Preservation Expert (Annika Korhosen sijainen 23.8.2021-30.9.2022)

040 734 4042 – Mai Joutselainen, kulttuuriperintötutkija / kulturarvsforskare / Cultural Heritage Researcher; alueelliset museopalvelut / regionala museitjänster / Provincial Museum issues

Konservointi / Konservering / Conservation

040 736 6514 – Heidi Gustafsson, tekstiilikonservaattori / textilkonservator / Textile

Museotekniikka / Museiteknik / Museum Technical Services

040 657 9554 – Katja Sillanpää, museomestari / museimästare / Museum Caretaker