Sjöfarten motarbetar artinvasioner

Sjöfarten motarbetar artinvasioner När livsformer flyttas från en världsdel till en annan kan följderna bli riktigt besvärliga. 90% av världens handelsvaror fraktas sjöledes. Under resan riskerar fartygen att kontamineras med […]

Salamatkustajat

villasaksirapu

Vieraslaji on ihmisen, tahallisesti tai tahattomasti, uusille alueille siirtämä laji.