Geologiskt material

Borgå museums geologiska samling består av mineraler och stenarter från olika delar av Finland. Museets utländska prover består av både slipade och naturliga halvädelstenar, samt fossiler. 

Bland Borgå museums mest kända geologiska objekt är nog delarna av stenmeteoriten som slog ner i havsviken i Bjurböle, Borgå, på kvällen den 12 mars 1899. Meteoriten är en kondrit, vilket betyder att den består av små mineralkorn och ser grynig ut. Den härstammar från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Meteoriterna är mycket värdefulla forskningsobjekt eftersom de under sin tid i rymden inte utsatts för samma slags geologiska omvälvningar som vårt jordiska material och innehåller därför data som jordens stenar inte längre bär på.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

Ryggradsdjur

Museets samlingar av inhemska ryggradsdjur innehåller såväl monterade objekt som för vetenskapen konserverade exemplar.

_DSC1035-KariHolopainen

Ryggradslösa djur

Bland de olika typerna av objekt i museets naturhistoriska samlingar står insekterna för det överlägset största individantalet, och bland dem fjärilarna.

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Svampar och lavar

Svampar och lavar är varken växter eller djur, och det krävs inte mycket för att de skall bevaras. De insamlade proven pressas inte, utan torkas.

Växter

Borgå museum har omfattande växtsamlingar sk. herbarier. De flesta växterna är pressade, torkade och fästa på papper. Mossor däremot pressas i allmänhet inte, utan förvaras torkade i individuella kuvert.