Arbetsdag på båtvarvet år 1912

MED Telakalla batvarvet

Borgå Båtvarv grundades år 1911 och redan följande år inleddes byggandet av båtar i utrymmena vid östra sidan av Borgå å. Under åren blev produktionen mångsidigare med båtar för såväl seglare, fiskare, staten och t.o.m. flottan. Båtvarvet växte till en betydande arbetsgivare och som bäst jobbade där nästan 300 personer.

Bakom succén låg ingenjör Gösta Kyntzell (1882–1961) som planerade allt från segelbåtar till torpedbåtar. I Borgå båtvarv byggdes en enorm mängd farkoster, men verksamheten upphörde efter branden 1934.

Borgå Båtvarvs historia fortsatte på den motsatta sidan av ån vid Wilenius båtvarv, som grundats år 1932. Många av farkosterna som byggts på Wilenius båtvarv seglar än i dag.

MED Telakalla batvarvet

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma