Aikakauden sydän

Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo

Tervetuloa

Porvoon museo toimii alueellisena vastuumuseona itäisellä Uudellamaalla.

Toiminta-alue

Askola
Myrskylä
Pukkila
Lapinjärvi
Pornainen
Sipoo
Loviisa
Porvoo
Askola
Pornainen
Lapinjärvi
Porvoo
Loviisa
Pukkila
Myrskylä
Sipoo

Tehtävät

• Kulttuuriympäristötyö
• Alueellinen museotyö

Tehtävät perustuvat museolakiin ja ovat asiakkaalle maksuttomia

Kulttuuriympäristötyö

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kaikkea ihmisen ajan kuluessa muokkaamaa maisemaa. Siihen kuuluvat mm. muinaisjäännökset, rakennukset ja maisemat sekä kulkuväylät. Museo toimii  kulttuuriympäristön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu viranomaisneuvotteluihin, antaa neuvontaa, kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista ja kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta.

Arkeologia

Arkeologia Porvoon museossa

Arkeologi antaa asiantuntijana lausunnot arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ympäristöä muuttavia hankkeita ja suunnitelmia koskien.

Lue lisää

Muinaisjäännökset

Muinaisjäännös on  muinaisen ihmisen toiminnasta syntynyt rakenne. Muinaisjäännökset ovat automaattisesti muinaismuistolailla suojeltuja. 

Lue lisää

Jos löydät esineen

Irtaimet yli 100-vuotta vanhat maasta löytyneet esineet kuuluvat lain mukaan valtiolle ja niistä tulee välittömästi ilmoittaa museoviranomaiselle.

Lue lisää

Maankäyttöhankkeet

Jos suunnittelet maankäyttöä muinaisjäännöksen alueella tai sen läheisyydessä, ota välittömästi yhteys alueellisen vastuumuseon arkeologiin.

Lue lisää

Alueellisen museotoiminnan edistäminen

Itä-Uudenmaan alueella toimii yli 30 vapaaehtoisvoimin toimivaa, ei-ammatillista paikallismuseota. Alueen museotoimintaa edistetään tukemalla paikallismuseoiden toimintaa neuvoen, kouluttaen sekä vahvistaen yhteistyötä museoiden välillä. Lisäksi edistetään museoiden digitaalisuuden lisäämistä. Museo toimii myös kulttuuriperinnön asiantuntijoina alueella.

Porvoon museo

Porvoonmuseo_hero

Porvoon museo on Suomen vanhimpia museoita. Se perustettiin vuonna 1896 ja sitä on alusta lähtien ylläpitänyt Porvoon museoyhdistys ry. Museo vaalii, ylläpitää, tutkii ja välittää Porvoon ja Itä-Uudenmaan alueen aineellista ja aineetonta kulttuuri- ja luonnonperintöä.