Maankäyttöhankkeet

maankäyttöhankkeet_Sibbesborg

Jos suunnittelet maankäyttöä muinaisjäännöksen alueella tai sen läheisyydessä, ota välittömästi yhteys alueellisen vastuumuseon arkeologiin. Hanke saattaa edellyttää tutkimuksia ja/tai kajoamisluvan hakemista tai se ei ole mahdollinen. Asian käsittely ja mahdolliset tutkimukset vievät aikaa, mikä tulee ottaa hankkeen aikataulussa huomioon.

Yksityisten maanomistajien pienten rakennus- ja työhankkeiden yhteydessä arkeologiset tutkimukset voi tehdä Museoviraston koekaivausryhmä. Valtio vastaa tällöin tutkimuskustannuksista. Alueellisen vastuumuseon arkeologi tekee toimeksiannon koekaivausryhmälle. Ryhmä toimii koko maassa, joten toimeksianto tulee tehdä hyvissä ajoin ennen maankäyttöhankkeen etenemistä.

Museoviraston vastuualueet

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Museovirasto myöntää tutkimusluvat ja kajoamisluvat sekä lausuu valtakunnallisen mittakaavan hankkeissa sekä erikseen määritellyissä tapauksissa. https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto