Muinaisjäännökset

muinaisjäännökset_Asuinpaikka Loviisa

Muinaisjäännös on maaperässä tai veden alla oleva muinaisen ihmisen toiminnasta syntynyt rakenne. 

Tällä hetkellä itäiseltä Uudeltamaalta tunnetaan yli 800 kiinteää muinaisjäännöstä. Mahdollisia muinaisjäännöksiä on 442 ja kulttuuriperintökohteita 230. Irtolöytökohteita on reilut 550. Uusia kohteita löytyy koko ajan. Ajankohtaiset tiedot alueen kaikista muinaisjäännöksistä on saatavilla Museoviraston ylläpitämästä valtakunnallisesta muinaisjäännösrekisteristä: www.kyppi.fi 

Valitse palvelusta arkeologiset kohteet ja hae niitä kunnan tai muun hakuehdon avulla. Voit siirtyä myös sivun yläreunasta kartalle ja avata kohteita kartalle valikosta. 

Muinaisjäännökset ovat automaattisesti muinaismuistolailla suojeltuja. Muinaismuistolaki (295/63) edellyttää, että kiinteät muinaisjäännökset otetaan huomioon kaikessa maankäytön suunnittelussa.

Avustukset

Muinaisjäännösten hoitaminen edellyttää erillistä lupaa. Hoitoon voi myös hakea avustusta.

Muinaisjäännösten hoitoavustus