Itä-Uudenmaan museoiden yhteistyöryhmä

Museoiden_yhteistyöryhmä_Sarfsalö

Itä-Uudenmaan museot -ryhmittymä edistää alueen paikallismuseoiden välistä yhteistyötä. Sen toimintaa ohjaa yhdessä Porvoon museon kulttuuriperintötutkijan kanssa yhteistyöryhmä, johon valitaan vuosittain jäseniä alueen paikallismuseoaktiivien keskuudesta. 

Itä-Uusmaalaisen kulttuuriperinnön esille nostaminen ja paikallismuseoiden tukeminen on yhteistyöryhmän työn ydintä. Yhdessä Porvoon museon kanssa yhteistyöryhmä järjestää alueen museoille koulutuksia, tapahtumia ja lisää tiedotuksella paikallismuseoiden näkyvyyttä. 

Paikallismuseoaktiivien ja Porvoon museon tiivis yhteistyö vahvistui vuonna 2000, kun Museo kunnan käyntikortti -hanke aloitettiin. Hankkeen aikana mm. julkaistiin lastenkirja Museohiirten aikamatka (Teksti Kirsti Manninen, kuvitus Inge Löök), järjestettiin koulutuksia ja retkiä sekä lisättiin paikallismuseoiden näkyvyyttä lehtijutuilla ja verkkosivuilla. Hanke päättyi vuonna 2019. Museoiden ja yhteistyöryhmän nykyinen toiminta pohjaa Museo – kunnan käyntikortti -hankkeen toimintamalliin.

Oletko kiinnostunut toiminnasta?