Alueellinen museotyö

41_Vanha Porvoo ranta-aitat Näsinmäeltä_2012 HW

Itäuusmaalainen kulttuuriperintö rakentuu ympäristöstä, rakennuksista ja esineistä sekä paikallisista tavoista ja tarinoista. Kulttuuriperintö näkyy kaikkialla ympärillämme ja sitä vaalivat monet toimijat alueella. Porvoon museo toimii alueellisena vastuumuseona kulttuuriperinnön asiantuntijana Itä-Uudellamaalla mm. ohjaten ja neuvoen paikallismuseoita sekä järjestämällä tapahtumia ja kiertonäyttelyitä alueen asukkaille. Vastuumuseo neuvoo myös aineettomassa kulttuuriperintötyössä.

Paikallismuseoille tarjotaan neuvontaa museorakennusten korjauksessa, museo- ja näyttelysuunnittelussa, kokoelmien luetteloinnissa ja hoidossa sekä museon hallinto-, rahoitus- ja avustusasioissa. Vastuumuseo valvoo myös Museoviraston hankeavustusten käyttöä. 

Lue lisää avustuksista.

Vastuumuseo edistää museoiden välistä yhteistyötä järjestämällä vuosittaisia museopäiviä, tapaamisia ja koulutustilaisuuksia yhdessä Itä-Uudenmaan yhteistyöryhmän, Museoviraston ja muiden alueellisten vastuumuseoiden kanssa.

Kulttuuriperintötutkija

Mai Joutselainen
puh: 040 7344 042
mai.joutselainen@porvoonmuseo.fi