Jos löydät esineen

jos_loydat_esineen_kvartsi

Irtaimet yli 100-vuotta vanhat maasta löytyneet esineet kuuluvat lain mukaan valtiolle. Jos teet maasta löydön, jota epäilet yli 100-vuotta vanhaksi, siitä tulee välittömästi ilmoittaa museoviranomaiselle ja tarjota sitä Museovirastolle lunastettavaksi. Älä kaivele löytöpaikkaa enempää. Ota paikalta kuvia ja merkitse tarkka löytöpaikka talteen.

Löydöstä voi täyttää tiedot Ilppari-palveluun www.kyppi.fi/ilppari tai siitä voi lähettää sähköpostilla kuvan alueelliseen vastuumuseoon: riikka.mustonen@porvoonmuseo.fi  Arkeologille voi myös soittaa ja pyytää käymään katsomassa esinettä.

Jos Museovirasto pyytää löydön tarkasteltavaksi tai haluaa sen jo ilmoituksen perusteella liittää kokoelmiinsa, esineen voi lähettää maksutta Museovirastoon tai sen voi tuoda alueelliseen vastuumuseoon eteenpäin toimitettavaksi.

https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/esinekokoelmat/mita-teen-kun-loydan-muinaisesineen

Myös muinaisjäännöksen tai sellaiseksi epäillyn kohteen voi ilmoittaa Ilppariin. Voit varmistaa sitä ennen muinaisjäännösrekisteristä, onko kohde ennestään tunnettu.

Tutustu muinaisjäännösrekisteriin

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx

Valitse Arkeologiset kohteet

Voit hakea rekisteristä kunnittain erilaisia kohteita.

Voit myös siirtyä sivun yläpalkista suoraan kartalle. Jos teet näin, muista avata vasemmalta Karttatasot-palkista kaikki Muinaisjäännösrekisterin tasot.