Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema

Rakennettu_kultymp_ja_maisema_2012 HW

Rakennustutkija antaa asiantuntijana rakennetun kulttuuriympäristön lausuntoja maankäytön, rakentamisen ja maisemaa muuttavissa hankkeissa ja suunnitelmissa. Rakennustutkija osallistuu viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa kulttuuriympäristöasioissa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta. Museo ohjaa itäisellä Uudellamaalla tapahtuvia rakennusinventointeja, kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriaselvityksiä, joista kerätään ja tallennetaan tietoa keskitetysti digitaaliseen muotoon MIP-ohjelmaan. 

Rakennustutkija vastaa tiedusteluihin ja neuvoo alueen rakennusperintöön liittyvissä asioissa. Museon arkistossa on myös valokuvamateriaalia Itä-Uudenmaan alueen kulttuuriympäristöistä.

Rakennustutkija & tiiminvetäjä

Kirsi Toivonen
puh: 040 5807 627
kirsi.toivonen@porvoonmuseo.fi