Korjausrakentaminen ja korjausneuvonta

Korjausrakentaminen_Pukkila

Korjausrakentamisen asiantuntija antaa lausuntoja purkamis- ja rakennuslupahakemuksiin ja neuvoo vanhojen rakennusten kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilyttävässä oikeaoppisessa kunnostamisessa Itä-Uudenmaan alueella. Korjausrakentamisen asiantuntija antaa ohjausta ja neuvontaa rakennusperinnön hoitoon tarkoitetuissa korjausavustuksissa ja toimii kiinteässä yhteistyössä Museoviraston ja Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa avustusten käsittelyssä ja vastaa kohteiden valvonnasta.

Säilyttävän korjaamisen tavoitteena on säilyttää rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot ja ominaispiirteet korjaten tai uusien vain se mikä on välttämätöntä. Vanhan rakennuksen kunnostaminen tulisi aina tehdä talon rakenteita kunnioittaen. Vanhojen rakennusten kunnostaminen poikkeaa nykyisistä rakennustekniikoista niin materiaalien kuin työmenetelmienkin osalta. Kunnostaminen vaatii siksi asiantuntemusta ja huolellista suunnittelua, jolla tähdätään kestäviin ratkaisuihin niin, että rakennuksen historiallinen arvo ja käytettävyys säilyy.

Avustukset

Museovirasto ja Ely-keskus jakavat vuosittain avustuksia vanhojen rakennusten, rakennelmien, rakennusryhmien tai rakennettujen alueiden kunnostamiseen perinteisin menetelmin. Avustuksien tarkoitus on säilyttää arvokasta vanhaa rakennuskantaamme ja tukea perinteisten rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Avustuksia voivat hakea rakennuksien omistajat. 

Kotiseutuliitto jakaa vuosittain seurantalojen korjausavustuksia. Avustuksen tarkoitus on säilyttää arvokasta rakennusperintöä, tukea säilyttävää korjausta ja mahdollistaa käytettävyyttä parantavia muutoksia. 

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa avustuksista:

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Museoviraston vastuualueet

Museoviraston vastuulla on valtion omistamien rakennusten ja yliopistojen sekä lailla suojeltujen rakennusten ja kirkollisen rakennusperinnön vaalimiseen  ja korjaamiseen liittyvät asiat.

Korjausrakentamisen asiantuntija

Annika Korhonen
puh: 040 5807 812
annika.korhonen@porvoonmuseo.fi