Arkeologia Porvoon museossa

ArkeologiaPorvoonMuseossa

Itä-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon arkeologi antaa asiantuntijana lausunnot arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maankäyttöä, rakentamista ja muita ympäristöä muuttavia hankkeita ja suunnitelmia koskien.

Arkeologi neuvoo maankäyttöhankkeissa, jotka sijoittuvat muinaisjäännöksen tai muunlaisen kulttuuriperintökohteen alueelle tai läheisyyteen. Arkeologiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhain hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yli 100-vuotta vanhoista maasta löytyneistä esineistä tulee lain mukaan ilmoittaa museoviranomaiselle. Ilmoitus tulee ensisijaisesti tehdä Museoviraston ilmoituspalvelun kautta, mutta esineestä on myös mahdollista ilmoittaa Porvoon museon arkeologin kautta.   https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/ilmoitus/edit/asp/default.a

Arkeologi

Riikka Mustonen
puh: 040 5807 759
riikka.mustonen@porvoonmuseo.fi