Opastus / Guidning / Guide Service

 

Museo sulkee ovensa 30.11.2020-31.1.2021 pääkaupunkiseudun ja Porvoon kaupungin korona-linjausten mukaisesti.

Museet är stängt 30.11.2020-31.1.2021 enligt huvudstadsregionens och Borgå stads föreskrifter.

We are closed 30.11.2020-31.1.2021 according to the metropolitan area and the City of Porvoo’s regulations currently in effect due to the corona crisis.