Renoveringar och renoveringsrådgivning

Korjausrakentaminen_Pukkila

Byggnadsvårdsexperten ger utlåtanden vid rivnings- och byggnadslovsansökningar och ger handledning i hur man renoverar på ett hållbart sätt så att byggnadernas kulturhistoriska detaljer och särdrag bevaras inom östra Nylands område. Byggnadsvårdsexperten handleder och ger råd om renoveringsbidragsansökningar som gäller vård av byggnadsarvet. Hen samarbetar med Museiverket och Nylands NTM-central i behandlingen av bidragsansökningarna och ansvarar för övervakningen av de projekt som beviljats bidrag i regionen.

Målet med bevarande renovering är att bevara byggnadens kulturhistoriska värde och särdrag genom att reparera eller förnya endast det som är nödvändigt. Renoveringen av en gammal byggnad borde alltid ske på byggnadens villkor. Renoveringen av gamla byggnader skiljer sig byggnadstekniskt och även materialmässigt från de moderna byggnadsteknikerna och materialen. Renoveringen av gamla byggnader kräver därför sakkännedom och grundlig planering, med vilka man strävar till hållbara lösningar, så att byggnadens historiska värden bevaras och fortsatta bruk kan säkras.

Understöd

Museiverket och NTM-centralen delar årligen ut understöd för restaurering av gamla byggnader, byggnationer, byggnadshelheter samt byggda miljöer med traditionella metoder. Understödens syfte är att bevara vårt värdefulla gamla byggnadsbestånd samt att stöda bevaringen de traditionella byggnadsrestaureringsmetoderna. Byggnadernas ägare kan ansöka om understöd.

Finlands Hembygdsförbund delar årligen ut renoveringsstöd till föreningsshus. Syftet med understödet är att bevara byggnadsarvet samt möjliggöra renoveringar, som bevarar byggnadernas särdrag och nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar byggnadens användbarhet.

Via länkarna nedan hittar du tilläggsinformation om bidragen:

https://www.museovirasto.fi/sv/understod/restaureringsbidrag-for-byggnader

https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon

https://kotiseutuliitto.fi/foreningshus/renoveringsbidrag-for-foreningshus/

Museiverkets ansvarsområde

Till museiverkets ansvarsområde hör frågor angående värnandet och renoveringen av de statligt ägda byggnaderna, universiteten, de lagskyddade byggnaderna samt det kyrkliga byggnadsarvet.

Expert inom byggnadsvård

Annika korhonen
tel: 040-5807 812
annika.korhonen@porvoonmuseo.fi