Regional museiverksamhet

41_Vanha Porvoo ranta-aitat Näsinmäeltä_2012 HW

Östra Nylands kulturarv består av miljöer, byggnader och föremål samt traditioner och berättelser. Kulturarvet kan ses överallt omkring oss och många olika aktörer jobbar för att värna om den i regionen. Borgå museum agerar som det regionala ansvarsmuseet som kulturarvssakkunnig i östra Nyland, genom att bland annat ledsaga och ge rådgivning till lokalmuseerna samt ordna evenemang och vandringsutställningar för regionens invånare. Ansvarsmuseet ger även rådgivning angående arbetet med det immateriella kulturarvet.

Lokalmuseerna erbjuds rådgivning i frågor som berör museibyggnadernas renovering, musei- och utställningsplanering, samlingarnas katalogisering och vård, samt museets administration, finansierings- och bidragsärenden. Ansvarsmuseet övervakar användningen av Museiverkets bidrag.

Läs mer om understöd.

Ansvarsmuseet befrämjar samarbetet mellan museerna genom att ordna årliga museidagar, träffar och utbildningstillfällen i samarbete med Samarbetsgruppen för östra Nylands museer, Museiverket och andra regionala ansvarsmuseer.

Kulturarvsforskare

Mai Joutselainen
tel: 040-7344 042
mai.joutselainen@porvoonmuseo.fi