Samarbetsgruppen för östra Nylands museer

Museoiden_yhteistyöryhmä_Sarfsalö

Samarbetsgruppen för östra Nylands museer befrämjar samarbetet mellan regionens lokalmuseer. Gruppens verksamhet leds tillsammans med Borgå museums kulturarvsforskare av samarbetsgruppen, vars medlemmar väljs bland regionens lokalmuseiaktiva årligen.

Kärnan i samarbetsgruppens arbete är att lyfta fram och åskådliggöra det östnyländska kulturarvet samt att stöda lokalmusernas verksamhet. Samarbetsgruppen arrangerar, tillsammans med Borgå museum, skolningar och evenemang. Det gemensamma målet är att sprida information och på så sätt ge ökad synlighet åt lokalmuseerna. 

Det täta samarbetet mellan lokalmuseernas museiaktiva och Borgå museum förstärktes år 2000 då projektet ”Museet-kommunens visitkort” startade. Under projektets gång publicerades barnboken ”Museohiirten aikamatka – Museimössens tidsresa” (text: Kirsti Manninen, illustration: Inge Löök). Man lyfte lokalmuseernas synlighet med hjälp av tidningsartiklar och nätsidor samt arrangerade skolningar och utfärder. Projektet avslutades år 2019. Museernas och samarbetsgruppens verksamhet grundar sig på ”Museet-kommunens visitkort”-projektets verksamhetsmodell.

Är du intresserad av verksamheten?