Om du hittar ett föremål

jos_loydat_esineen_kvartsi

Lösa föremål som är över 100 år gamla som hittas i jorden hör enligt lagen till staten. Om du hittar något i jorden och misstänker att det är mer än 100 år gammalt, bör du ofördröjligen meddela fyndet till museimyndigheten och erbjuda fyndet till Museiverket för inlösning. Undvik att gräva ytterligare på fyndplatsen, ta bilder på fyndplatsen och teckna ner fyndplatsens exakta position.

Man kan fylla i uppgifterna på anmälningstjänsten Ilppari www.kyppi.fi/ilppari eller skicka ett foto per e-post till museet med regionalt ansvar: riikka.mustonen@porvoonmuseo.fi. Det går också att ringa arkeologen och be henne komma och titta på föremålen. 

Om Museiverket som följd av anmälan vill undersöka föremålet eller vill ha det till sina samlingar, kan föremålet skickas avgiftsfritt till Museiverket, alternativt kan man hämta föremålet till museet med regionalt ansvar, som skickar det vidare. 

https://www.museovirasto.fi/sv/samlings-och-informationstjanster/esinekokoelmat/mita-teen-kun-loydan-muinaisesineen

Även en anmälan om en fornlämning eller ett antagande om en fornlämning kan göras i Ilppari. Du kan även granska från fornminnesregistret om platsen är känd från tidigare. 

Bekanta dig med fornminnesregistret (på finska) 

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx

Välj Arkeologiset kohteet, språket kan efter detta bytas till svenska i övre balken.

Olika objekt kan sökas enligt kommun.

Från den övre balken kommer du också direkt till kartan, kom ihåg att öppna alla fornminnesregistrets kartlager i menyn.