Fornlämningar

muinaisjäännökset_Asuinpaikka Loviisa

En fornlämning är en konstruktion i jordmånen eller under vatten, som uppstått som följd av forntida mänsklig verksamhet.

För närvarande känner man till över 800 fasta fornlämningar i östra Nyland. Därtill finns det 442 möjliga fornlämningar, 230 kulturarvsobjekt och drygt 550 lösfyndsobjekt. Nya objekt upphittas ständigt. Aktuella uppgifter om områdets alla kända fornlämningar finns i det riksomfattande fornlämningsregistret som upprätthålls av Museiverket: www.kyppi.fi 

I registret väljer man arkeologiska objekt och söker dem enligt kommun eller med hjälp av de andra sökkriterierna. Man kan även, i sidans övre kant, förflytta sig till kartan och öppna objekt på kartan, via menyn.

Fornlämningar är automatiskt skyddade enligt fornminneslagen (295/63), som förutsätter att fasta fornlämningar tas i beaktande i all planering av markanvändningen.

Understöd

Vård av fornlämningar förutsätter ett skilt lov. Man kan även ansöka om understöd till vård av fornlämningar. 

Understöd för vård av fornlämningsområden:

https://www.museovirasto.fi/sv/understod/vard-av-fornlamningsomraden