Den byggda kulturmiljön och landskapet

Rakennettu_kultymp_ja_maisema_2012 HW

Byggnadsforskaren, som är sakkunnig inom den byggda kulturmiljön, ger utlåtanden till planer och projekt angående markbruket, byggen och landskapet som påverkar den byggda kulturmiljön och landskapet. 

Byggnadsforskaren deltar i myndighetsförhandlingar och ger rådgivning i kulturmiljöärenden, samt utvecklar och befrämjar värnandet av kulturmiljön och även digitaliseringen, arkiveringen och tillgängliggörandet av kunskapen om kulturmiljön. Museet handleder byggnadsinventeringar, kulturmiljö- och byggnadshistorieutredningar som utförs i Östra Nyland. Denna information samlas in och arkiveras centraliserat i digital form i MIP-programmet. 

Byggnadsforskaren svarar på förfrågningar och ger rådgivning i byggnadsarvsfrågor i regionen.  Museets fotografiarkiv innehåller även fotografimaterial över de östnyländska kulturmiljöerna.

Byggnadsforskare & teamledare

Kirsi Toivonen
tel: 040 5807 627
kirsi.toivonen@porvoonmuseo.fi