Arkeologi i Borgå museum

ArkeologiaPorvoonMuseossa

Arkeologen, på museet med regionalt ansvar i östra Nyland, ger utlåtanden i egenskap av sakkunnig för det arkeologiska kulturarvet gällande markanvändning, byggande och sådana projekt och planer som föranleder förändringar i miljön.

Arkeologen handleder markanvändningsprojekt, som är belägna på eller i närheten av en fornlämning eller andra slags kulturarvsobjekt. Det lönar sig att vara i kontakt med arkeologen, så tidigt som möjligt, i projektets planeringsskede. Enligt lagen bör man meddela museimyndigheten om fynd som hittas i marken som är äldre än 100-år. Meddelandet görs i första hand via Museiverkets meddelandetjänst, men det är även möjligt att meddela om fyndet via Borgå museums arkeolog.

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/ilmoitus/edit/asp/default.a

Arkeolog

Riikka Mustonen
tel: 040 5807 759
riikka.mustonen@porvoonmuseo.fi