Puolimalli

Puolimalli

Alkujaan puolimalli oli tärkeä osa laivan rakentamisessa. Laivanrakentaja teki alkuluonnosten jälkeen rakennettavasta aluksesta puolimallin, jota hiottiin ja muotoiltiin, kunnes tulos oli halutunlainen. Puolimalliin saatettiin tehdä myös mittausmerkintöjä. Mallin valmistumisen jälkeen siitä otettiin tarkat mitat, joiden perusteella laivan rungon rakentaminen alkoi.

Puolimalli