Tietoa lahjoittajalle

Porvoon museon kokoelmat ovat karttunut pitkälti lahjoituksilla. Kokoelmia kerätään museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti, joka määrittelee voidaanko lahjoitus liittää museon kokoelmiin.

RuneberginKoti

Porvoon museon kokoelmat ovat karttunut pitkälti lahjoituksilla. Kokoelmia kerätään museon kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti, joka määrittelee voidaanko lahjoitus liittää museon kokoelmiin. 

Museolle voi tarjota yksittäisiä esineitä, valokuvia, luonnontieteellisiä näytteitä tai muuta materiaalia, tai laajempia kokonaisuuksia. Lahjoitukseen liittyvä tieto on museolle äärimmäisen tärkeää, joten esimerkiksi esineiden valmistus- ja käyttöhistoria, valokuvissa näkyvien ihmisten ja paikkojen tunnistaminen ja luonnontieteellisten näytteiden keräysaika- ja paikka lisäävät lahjoituksen arvoa museon näkökulmasta. 

Lahjoittaja antaa vastikkeetta museolle täyden omistus-, käyttö- ja hallintaoikeuden lahjoitukseen. Lahjoittajalla tulee olla oikeus lahjoituksen tekemiseen. 

Lahjoitettavaa esinettä ei tule yrittää korjata, pestä tai muuttaa millään lailla ennen lahjoitusta.

Lahjoituksesta sovitaan aika museon toimistoon. Lahjoituksia ei oteta vastaan museon näyttelytiloissa.

Muistathan että Muinaismuistolain mukaan maasta tai vedestä löydetyt yli sata vuotta vanhat esineet ovat rahoitettuja ja kuuluvat valtiolle ja niistä tulee ilmoittaa Museovirastoon. Muinaisjäännösten rauhoitus alkaa heti niiden löydyttyä.