Viikon poiminta / Veckans axplock

 

 

 

Puolimalli

Alkujaan puolimalli oli tärkeä osa laivan rakentamisessa. Laivanrakentaja teki alkuluonnosten jälkeen rakennettavasta aluksesta puolimallin, jota hiottiin ja muotoiltiin, kunnes tulos oli halutunlainen. Puolimalliin saatettiin tehdä myös mittausmerkintöjä. Mallin valmistumisen jälkeen siitä otettiin tarkat mitat, joiden perusteella laivan rungon rakentaminen alkoi.

Halvmodell

Från början var halvmodellen en viktig del av skeppsbyggandet. Båtbyggaren gjorde efter de första skisserna en halvmodell av båten som skulle byggas. Modellen slipades och formgavs tills man var nöjd med slutresultatet. Halvmodell kunde även förses med mått. Då modell var klar, mättes den noggrant. På basen av dessa mått inleddes byggandet av fartygets skrov.

 

 

Puolimalli / Halvmodell

Öljyyntyneiden lintujen pelastusvalmius / Räddningsberedskap för oljeskadade fåglar

Glosholmen – majakasta muumitaloksi / från fyr till muminhus

Parkki Julie / Barken Julie

Salamatkustajat / Fripassagerare

Staffordshiren keramiikkakoirat / Keramikhundarna från Staffordshire

Parkki Reginan pienoismalli / Miniatyrmodell av barken Regina

Työpäivä telakalla vuonna 1912 / Arbetsdag på båtvarvet år 1912

s/s J.L. Runeberg