Viikon poiminta / Veckans axplock

 

 

 

 

Puusta paperiksi vettä pitkin

August Eklöf osti vuonna 1885 Tolkkisten höyrysahan. Muutamaa vuotta myöhemmin hän innostui uudesta puunjalostusmenetelmästä, selluloosan valmistuksesta. Puuhaketta kuumentamalla syntyi selluloosaa, joka oli oiva materiaali paperinvalmistukseen mm kasvavan sanomalehdistön tarpeisiin.

August Eklöf rakennutti Suomen viidennen sulfiittiselluloosatehtaan Tolkkisten höyrysahan viereen. Selluloosan raaka-aineeksi kelpasivat sahan jätteet. Tehtaan sijainti oli hyvä, sillä raaka-aine voitiin uittaa tehtaalle ja satama oli tarpeeksi syvä suurille aluksille. Paperipuu uitettiin kesäaikaan jokia pitkin rannikolle. Rahtilaivat noutivat valmiin selluloosan avoveden aikaan. Talvella viitisenkymmentä hevosta veti selluloosapaalit Porvooseen, jossa ne lastattiin junan kyytiin.

 

Från trä till papper sjöledes

August Eklöf köpte år 1885 Tolkis ångsåg. Några år senare blev han ivrig med ett nytt sätt att förädla trä d.v.s. cellulosa tillverkning. Genom uppvärmning av träfliset uppstod cellulosa, som var ett ypperligt material vid tillverkning av papper för bl.a. dagstidningarnas ökade behov.

August Eklöf grundade den femte sulfitcellulosa fabriken i Finland invid Tolkis ångsåg. Som råvåror för cellulosan dög det som blev över från sågen. Fabrikens läge var bra, för råvarorna kunde flottas till fabriken och hamnen var tillräckligt djup för de större fartygen. Sommartid flottades pappersveden längs åarna till kusten. Vid öppet vatten avhämtade fraktfartyg  den färdiga cellulosan. Vintertid drog ett femtiotal hästar cellulosabalarna till Borgå, där de sedan lastades på tåget.

 

 

Puusta paperiksi vettä pitkin / Från trä till papper sjöledes

Parkki Hanna Maria / Barken Hanna Maria

Kauppalaiva Christina / Butiksbåten Christina

Kaukomaiden herkkuja / Delikatesser från fjärran länder

Puolimalli / Halvmodell

Öljyyntyneiden lintujen pelastusvalmius / Räddningsberedskap för oljeskadade fåglar

Glosholmen – majakasta muumitaloksi / från fyr till muminhus

Parkki Julie / Barken Julie

Salamatkustajat / Fripassagerare

Staffordshiren keramiikkakoirat / Keramikhundarna från Staffordshire

Parkki Reginan pienoismalli / Miniatyrmodell av barken Regina

Työpäivä telakalla vuonna 1912 / Arbetsdag på båtvarvet år 1912

s/s J.L. Runeberg