s/s J.L. Runeberg

ss Runeberg

Kaksoispotkurilla varustettu höyrylaiva s/s J.L. Runeberg oli järjestyksessä toinen höyrylaivoista, joka kantoi kansallisrunoilijan nimeä ja liikennöi Porvoon ja Helsingin väliä. Göteborgilaisen Eriksbergs Mekaniska Verkstadin valmistaman aluksen omisti Borgå Ångfatygs AB. Se aloitti matkustajaliikenteen juhannuksena 1914. Laivan sisustuksessa oli mahonkia ja satiinipähkinäpuuta, fasettihiottuja laseja, tilavat toiletit englantilaisen Shanksin patenteilla ja AEG:n sähköasennukset. Laiva teki myös huviajeluja pyhäpäivisin.

Kun uusi maantie välille Helsinki-Porvoo valmistui, laiva vaihdettiin vuonna 1937 pienempään ja energiaa säästävämpään alukseen. Runeberg-nimen käyttöoikeus säilyi Borgå Ångfartygs AB:llä, se annettiin rautahöyrylle, joka edelleen liikennöi Porvoonjoella. Vanha s/s. J.L. Runeberg myytiin Ångbåts Ab Åland –yhtiölle, jolloin se sai uuden nimen Porthan. Vuonna 1945 alus luovutettiin sotakorvauksena Neuvostoliitolle.

ss Runeberg
Lennart Liljeroos (1901-1973), s/s J.L. Runeberg, 1935