Borgå museums informationsportal MIP

VanhaRaatihuone

Östra Nylands kulturmiljöinformation sparas som bäst i digitalt format i Borgå museums MIP-portalen. Som mål är att samla information om arkeologi och byggnader och öppna upp informationen regionvis till invånarnas och intresserades bruk. Det är frågan om ett mångårigt projekt som förverkligas med finansiering från läro- och kulturministeriet.

Arkeologerna kan vid behov katalogisera fynd som uppdagats vid utgrävningar i östra Nyland i MIP- portalen. Även byggnadsinventeringar och kulturmiljöutredningar kan sparas direkt i MIP- portalen. Ifall du behöver användarkoder till portalen i ditt arbete, tag kontakt med AVA-teamet.