Understöd

paikallismus_avustukset_sockengård liljendal

Lokalmuseerna och deras bakgrundsföreningar kan ansöka om olika understöd till sin verksamhet. Utvecklings- och museiarbetsbidrag beviljas av Museiverket, Svenska kulturfonden och Suomen kulttuurirahasto. Övriga finansieringskanaler finns samlade på bland annat fyrk.fi och forskning.fi.

Med hjälp av bidragen kan man utveckla museernas verksamhet, ta nästa steg i lokalmuseernas samlingsarbete, underhålla byggnader eller förbättra deras säkerhet. Man kan även ansöka om understöd till museet för utvecklingsprojekt, publikarbete och samarbetsprojekt.

Tilläggsinformation om understöden