Hjärtat i tiden

Borgå museum

Välkommen

Öppettider

ONS-SÖN 12–16

Prislista

12 € / 8 € / 0 €

Kontaktuppgifter

Kansli: 040 838 0556
Utställningar: 040 040 7475

Att göra

Tjänster

Tjänster för grupper

Museet kan besökas även med större grupper. Bekanta dig med tjänster för grupper.

Läs mer

Specialisttjänsterna

Museets sakkunniga betjänar via telefon, på nätet och på plats. Bekanta dig med specialisttjänsterna.

Läs mer

Regionala ansvarsmuseets tjänster

Borgå museum – museum med regionalt ansvar i Östra Nyland, agerar som sakkunnig inom kulturarvet i Östra Nyland och ger betjäning angående kulturmiljö- och lokalmuseifrågor. Bekanta dig med tjänsterna.

Läs mer

Museibutiken

Museiminnen med från museibutiken. Bekanta dig med produkterna.

Läs mer

Om oss

museoyhdistys_11_2022_jari_nieminen_03

Borgå museum

Borgå Museum är ett av Finlands äldsta museer. Museet grundades år 1896 och har sedan dess förvaltats av Borgå museiförening rf. Museet värnar, förvaltar, forskar och förmedlar Borgås och Östra Nylands områdets materiella och immateriella kultur- och naturvetenskapliga arv.

Museum med regionalt ansvar i Östra Nyland

Aluevastuu etusivu

Borgå museum agerar som museum med regionalt ansvar i Östra Nyland och ansvarar för två uppgifter. Kulturmiljöuppgiften innebär arbete med den byggda och arkeologiska kulturmiljön. Den andra uppgiften är befrämjande av museiverksamhet, som utförs i samarbete med områdets 38 lokalmuseer. Verksamhetsområdet är Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Borgå och Sibbo.