Styrelsen

museoyhdistys_11_2022_jari_nieminen_03
Ordförande

Jukka Kullberg

Vice ordförande

Birgitta Palmqvist

Medlem

Peggy Frankenhaeuser
Nina Johansson
Eva Liljeblom
Johanna Tamminen

Vice medlem

Raija Tölkkö
Jaana Lehtiö

Borgå stads representant

Srba Lukic
Liisa Saarela

Borgå stads vice representant

Brita Anderson
Bodil Lund

Sekreterare

Johanna Lehto-Vahtera

Personalens representant

Kirsi Toivonen